"Zîşuur bir sırr-ı insanî" kavramını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezelî ve ebedî bir Zâtın aynası olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zîşuur bir sırr-ı insanî, zînur bir lâtife-i Rabbâniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvâl-i dünyeviye içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir."(1)

Buradaki “zişuur bir sırr-ı insani” tabirini iki şekilde anlamak mümkündür:

Birisi, insanın bütün maddi ve manevi cihazlarının keyfiyetine bakıldığında, kısacık ve geçici olan bu dünya için yaratılmadıkları anlaşılır. Yani insanın manevi latife ve duygularının genişliği ve ebediyeti istemesi, bu dünya çuvalına sığmıyor; ancak ahiret gibi ebedi ve geniş bir alem ile mutmain olur. İşte insan duygularının bu ortak tavrı ve vasfına Üstad Hazretleri, ebediyeti isteyen ve ona özlem duyan sanki "şuurlu bir sırr-ı insani" adını veriyor.

İkincisi, insandaki aşk-ı beka duygusudur. Bu duygu sanki mükemmel bir akıl ve mana gibi ebedi alemin vücuduna delil ve burhan oluyor. Yani bu duygunun izlerini takip eden birisi, ebedi yurt olan Cennet ve Cehennemi bulabilir demektir.

Her şeyi hikmetle donatan ve hikmetini kati olarak ispat eden Allah, aşk-ı beka duygusunu verip, onun mukabili olan ebed yurdunu vermemesi hikmetsizlik olacağı için, bu duygu şuurlu bir şekilde bekaya delil oluyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
insanın sırrı varlığımı aslında. varlığımızı anlasak yani niçin yaratıldığımızı sırrı anlamışmı oluruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Nefsini bilen Rabbini bilir. İnsan kainatın küçültülmüş bir misalidir oku oku bitmez yani insan enfüsi bir okyanustur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...