"Ulvi bir sırr-ı insanî" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tarikatin gaye-i maksadı, marifet ve inkişaf-ı hakaik-i imaniye olarak, Mirac-ı Ahmedînin (a.s.m.) gölgesinde ve sâyesi altında kalb ayağıyla bir seyr ü sülûk-i ruhanî neticesinde, zevkî, hâlî ve bir derece şuhudî hakaik-i imaniye ve Kur'âniyeye mazhariyet; 'tarikat,' 'tasavvuf' namıyla ulvî bir sırr-ı insanî ve bir kemâl-i beşerîdir."(1)

Sır ve Latife: Başta akıl, kalb ve vicdan olmak üzere, insanın bilinen ve bilinmeyen bütün manevî duygularını ifade eder. Bir nevi cihaz tabirinin zıddı gibidir.

Sır kelimesi daha çok insanın yaşadığı, duyduğu ve hissettiği, ama tam keşfedemediği latifeleridir. Var olup da ismi ve şekli bilinmeyen duygulara da denilebilir.

İşte tarikat, insandaki bu sırrın, duyguların ve latifelerin inkişaf edip gelişmesinde mühim rol oynar. Tarikatın insanı kemale erdirip, latifelerini inkişaf ettirmesi, Kur’an ve sünnet eksenli olmasındandır.

Ulvî tabiri ise, Kur’ani olmasına işaret ediyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

aynurkus
Yâ İlâhenâ! Senin varlığına âyine olan ve seni tanıtan en büyük teşrifâtçın ve irşâdıyla ümmetini ateşten koruyan Hazreti Muhammed’i, ruhumun hayatı, O’nun ruhunu ise benim-ruhumun ruhu olan- hakîkatimin SIRRI kıl!. Ezelî varlığının hakkı için O’nun hakîkatıni, nefsimin, kalbimin, ruhumun ve bütün âlemlerimin merkezi yap!... Âmin…-Salavat-ı Meşişe- (Delâilü’n-Nur)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...