"İnsandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letâif ve nefis ve heva ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir." Bu cümlede geçen "sır"ın mahiyetini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sır" kelimesi, genellikle, mahiyeti bilinmeyen duygular manasında kullanılmıştır. Birçok hissin ve duyguların varlığı bilindiği ve hissedildiği hâlde, mahiyeti ve keyfiyeti bilinmiyor.

Sır için lügatta şu mana verilmiş: "İnsanın manevi varlıklar dünyasına bağlantı kurmasını sağlayan şuur sahibi gizli bir latife."

Bir de bu kelime, tasavvufta “kalbin terakki mertebeleri” konusunda yer alır. Kalbin manen terakki ederek ince ve derin hakikatlere muhatap olmasındaki merhaleler “ruh, sır, sırrın sırrı, hafi (gizli), ahfa (çok gizli)” şeklinde sıralanır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...