21

İçerikler


  1. "Şuhûr-u selâsenin çok sevaplı ibadet vakti... Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atâlet, bir fütur ve tevakkuf başlar." Burada bir olumsuzluk var gibi, ilgili yeri izah eder misiniz?

  2. "Zemin yüzündeki fırtınaların silâhla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle, gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa,.." İzah eder misiniz?

  3. "Meyvenin Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz; kuvve-i mâneviyeniz kırılmasın." Buradaki "kuvve-i maneviye"den ne anlayabiliriz? Bu meseleler nelerdir, dördüncü mesele neden önemlidir?

  4. "Kader-i İlâhî, onların o cinayetleri içinde, onlara bir manevî cehennem veriyor." Zalimler zulümlerinden zevk almıyorlar mı? Manevi cehennemi yaşıyorlar mı gerçekten?

  5. "Başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez; sizler, lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmayasınız." düsturunu açar mısınız?

  6. "Zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz. Ona şefkat edip acınmaz." cümlesi ile "Evet, mü'min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır." cümlesi çelişmiyor mu?

  7. "Elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani müdafaadır." İzah eder misiniz?

  8. "Boğazlar hakkında bir boşboğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum. Baktım, alakadarane ve bilerek cevap verdi. Kalben, 'Yazık!' dedim..." Günümüze dair buradan nasıl bir ders almalıyız, haberlerden haberdar olmamak mı lazım?

  9. "Cennet adamlar istediği gibi, cehennem de adam ister." cümlesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...