Beşinci Nükte

İçerikler


 1. "Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler." İzah eder misiniz?

 2. "Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor." Buradaki meyve ve günah arasında nasıl bir bağlantı var, anlayamadık?

 3. "Belki zikr-i lisanî ve tefekkür-ü kalbîye mâni olduğu zaman, ubudiyet için şifa talep eylemiş." Hastalık, manevi kalbe nasıl zarar verebilir?

 4. "Fakat muterizâne, müştekiyâne bir surette değil, belki mütezellilâne ve istimdatkârâne iltica edilmeli." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Kaderi tenkid eden, başını örse vurur, kırar." cümlesini izah eder misiniz? Bunun herhangi bir kıssası veya genel örfle ilgili bir bağı var mıdır?

 6. "Maddî hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz." deniyor. Sanki ibadete mani olmadığı müddetçe, hastalıklara razı olup, şifa bulmak için dua etmemek lazım olduğu gibi bir anlam çıkıyor?..

 7. "Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür." İzah eder misiniz? Buradaki "maddi musibeti" nasıl anlamalıyız, maddi ve manevi musibet farkı nedir?

 8. "Madem Onun rububiyetine razıyız; o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lâzım." Cümlesindeki; "Rububiyetine razı olmak" ifadesini açar mısınız?

 9. "Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalbde de kökleşir, bir mânevî musibeti dahi netice verir, ona istinad eder, devam eder." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Rahimiyeti ittiham etmek" ne demektir? Rahimiyeti ittiham nasıl olur, örnekler verebilir misiniz?

 11. Pişmanlık duymak kadere itiraz sayılır mı?

 12. Tam teslim olmak, verilene rıza göstermekten tam olarak anlamamız gereken nedir?

 13. "Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-u İlâhîdir." İzah eder misiniz?

 14. "Her zamanın bir hükmü vardır." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 15. "Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adâvet musalâhaya, husumet şakaya döner, adâvet küçülür, mahvolur; tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir." İzah eder misiniz?

 16. Bu gaflet zamanında musibetlerden hastalığın hükmü nasıl değişmiştir? Üstad değiştiğini ifade etmektedir.

 17. Sefahat-ı alemin sebebi nedir ve sefahatın insan ve toplum üzerindeki tesiri nedir? Üstad'ın bu mevzuya bakış açısı ve reçetesi nedir?

Yükleniyor...