Beşinci Nükte

İçerikler


 1. "Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlahiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler." İzah eder misiniz?

 2. "Çok zahirî musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı kefaretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını..." İzah eder misiniz?

 3. "Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor." Buradaki meyve ve günah arasında nasıl bir bağlantı var?

 4. Maddi hastalıklar için, ubudiyete mani olduğu zaman mı iltica edebiliriz?

 5. "Fakat muterizane, müştekiyane bir surette değil, belki mütezellilane ve istimdatkârane iltica edilmeli." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Madem onun rububiyetine razıyız; o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Rahimiyeti ittiham etmek" ne demektir?

 8. "Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar." İzah eder misiniz? Bunun herhangi bir kıssası veya genel örfle ilgili bir bağı var mıdır?

 9. "Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür." Maddi ve manevi musibeti nasıl anlayabiliriz?

 10. "Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir, bir manevi musibeti dahi netice verir, ona istinat eder, devam eder." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adavet musalahaya, husumet şakaya döner, adavet küçülür, mahvolur; tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir." İzah eder misiniz?

 12. "Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta bela, bela değil, belki bir lütf-u ilahidir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...