Beşinci Nükte

İçerikler


 1. "Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler." İzah eder misiniz?

 2. "Çok zahirî musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı kefaretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir." İzah eder misiniz?

 3. "Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor." Buradaki meyve ve günah arasında nasıl bir bağlantı var?

 4. Maddî hastalıklar için; ubudiyete mani olduğu zaman mı iltica edebiliriz?

 5. "Fakat muterizâne, müştekiyâne bir surette değil, belki mütezellilâne ve istimdatkârâne iltica edilmeli." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Madem Onun rububiyetine razıyız; o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lâzım." devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Rahimiyeti ittiham etmek" ne demektir?

 8. "Kaderi tenkid eden, başını örse vurur, kırar." İzah eder misiniz? Bunun herhangi bir kıssası veya genel örfle ilgili bir bağı var mıdır?

 9. "Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür." İzah eder misiniz? Buradaki "maddi musibeti" nasıl anlamalıyız, maddi ve manevi musibet farkı nedir?

 10. "Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalbde de kökleşir, bir mânevî musibeti dahi netice verir, ona istinad eder, devam eder." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adâvet musalâhaya, husumet şakaya döner, adâvet küçülür, mahvolur; tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir." İzah eder misiniz?

 12. "Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-u İlâhîdir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...