"Hayal veya fikir âyinesinde küfriyâtın ve şirkin akisleri ve dalâletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tağyir etmez, hürmetli edebi kırmaz." Hayal ve fikir farkı ile birlikte burayı nasıl anlayabiliriz?

Soru Detayı

- Buradaki Hayal ve Fikrin farkı nedir?
- Bunu anlamak istememin sebebi vesvesemi anlamak. Zira bazen hayalimden sözler anlık içten geliyor bazen ise üzerinde durunca ordakinden farklı oluyor ve sanki kasıtlı olarak ben yapıyormuş gibi hissediyorum.Yani Dil ile İkrar ile Hayalden geçmek arasında bir basamak var. o basamakta hüküm olur gibime geliyor ve evham yapıyorum.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nasıl ki âyinede yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi telvis etmez. Öyle de hayal veya fikir âyinesinde küfriyâtın ve şirkin akisleri ve dalâletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tağyir etmez, hürmetli edebi kırmaz."(1)

Hayalden ve fikirden geçen şeyler kalp ile tasdik edilmediği müddetçe itikada zarar vermez ve günah olmaz.

Meselâ, küfür olan bir ideoloji üzerinde saatlerce düşünsek, ölçsek, biçsek onu kalp ile tasdik etmediğimiz müddetçe küfre girmiş olmayız. Aynı hüküm hayal için de geçerlidir, yani batıl bir düşünceyi hayal etmekle batılı tasdik etmiş olmuyoruz.

Fikir bir şeyi enine boyuna düşünmek, ölçmek, biçmek ve mantık süzgecinden geçirmektir.

Hayal ise, bir şeyi biçim ve resim olarak akıldan geçirmektir. Her ikisi de itikat açısından hükümsüzdür, bunları yapmakla kişi küfre girmiş olmaz.

"Tahayyül-ü şetm şetm değildir. Zîrâ, mantıkça, tahayyül hüküm değildir. Şetm ise hükümdür." (21. Söz)

Şetm: Çirkin sözler demektir. Tahayyül-ü şetm ise: Hayalimizde bu çirkin sözlere yer vermektir. Yani, hayalimizde birisine kötü söz söylememizle gerçekten söylemiş olmayız. Zira hayalde yapılan tasarruflar bir hüküm teşkil etmez.

Bir adamın hayalen zengin olması onu gerçekten zengin etmez. Aynı şey, hayalimize gelen küfür için de geçerlidir. Cenâb-ı Hakla veya Peygamber Efendimiz (asm.) ile alâkalı olup küfrü gerektiren bir mana hayalimizden bir an geçse, imanımıza hiç bir zarar vermez. Zira hayal, hüküm değildir.

Nitekim hayal ile Müslüman olunmadığı gibi, İslam'dan çıkmak da olmaz. İslam’a girmek için kalbin tasdiki ve dilin ikrarı gerektiği gibi, çıkarken de aynı şey lazımdır. Yani “iman girdiği yerden çıkar.” denilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Çirkin Manzaraları Hayal Ettirme (Video).

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a, Altıncı İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...