"Hem bazen şeytan, kalp üstündeki lümmesi cihetinde, Cenâb-ı Hak hakkında fena sözler söyler." Fena sözlerden maksat, hayale gelen küfür ve şetm mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fena sözler, umumi bir ifadedir; İslam’da çirkin addedilen her şey bu mefhumun içine girer. Bunlar küfür, şirk, hakaret, galiz ve çirkin hayaller şeklinde sıralanabilir.

Üstad Hazretlerinin vesvese bahsinde dediği gibi, vesvese bir hüküm ya da tasdik olmadığı için, insanı mesul etmez. "Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır."

Tevehhüm; vehmetmek, gerçekte olmayan bir şeyi var gibi görmek demektir. İnsan iradesinin dışında kalbe gelen vesveselerin gerçekte insanın imanına hiçbir zararı olmadığı hâlde, onları zararlı kabul etmek de bir vehimdir. İşte vesvesenin asıl zararı onu zararlı vehmederek rahatsız olmak, imandaki yakinine zarar verdiğini sanmaktır. Bu yanlışın en güzel reçetesi şu cümlelerdir:

"Hem bununla beraber, o çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin, ondan müteessir ve müteessiftir..." (Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam)

Vesvesenin kalpten gelmediğinin ve hükümsüz olduğunun en büyük şahidi, insanın ondan rahatsız olup üzülmesidir. İnsan kabul edip tasdik ettiği bir şeyden dolayı üzülmez ve mutsuz olmaz. Bir insan, kalbine atılan bir vesveseden üzülüp sıkılıyor ise, bu söz konusu vesvesenin onun kalbinden gelmediğinin en büyük delilidir.

Bir insan hem kendi yüzünü yumrukluyor hem de bağırıp çağırıyorsa, burada bir terslik vardır. Onun ağlaması gösteriyor ki, onun yüzünü yumruklayan kendisi değil, görünmeyen gizli bir eldir.

İşte bu misal gibi, bir insan da kalbine gelen kötü sözlerden feryat ediyorsa bu sözleri kalbe atan gizli bir el var demektir. Yoksa hem o sözleri kalbe mal etmek hem de kalbin bundan rahatsız olması bir tezattır; aklen mümkün değildir. İşte o gizli el şeytan eli, o sözler de onun vesveseleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...