"Hâlık-ı Zülcelale karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için..." Neden özellikle "Hâlık" ismi zikrediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Belki umur-u şerriyede zişuur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Çünkü Yirmi İkinci Söz'ün başında denildiği gibi, herkes, her şeyin hüsn-ü hakikisini göremediği için, zahirî şerriyet ve noksaniyet cihetinde Hâlık-ı Zülcelale karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için, zahirî bir vasıtayı perde ederek, ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerîm ve Hakîm-i Mutlaka teveccüh etmesin." (Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.)

Çünkü hayrın da şerrin de halıkı Allah’tır. Şerler yüzünden gelecek muhtemel itirazların Halık ismine gelmemesi için "Halk-ı şer şer değil, kesb-i şer şerdir." denilmiştir.

Allah, kullarının aciz ve tahammülsüz duygularının yüzünü başka tarafa çevirmek için sebepleri araya koyuyor; itirazlar o sebeplere yapılıyor. Şayet sebepler araya konulmayıp itirazlar doğrudan ilahi isimlere yapılsa idi, o zaman tahammülsüz insanlar isyana saparlardı.

"Zahirî bir vasıtayı perde ederek, ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerîm ve Hakîm-i Mutlaka teveccüh etmesin." ifadesinde geçen Kerîm ve Hakîm isimleri bu noktada çok manidardır. Üstat Hazretleri bu esmayı nazara vermekle şu mühim dersi ihtar etmiş oluyor:

Sebeplerin perde edilmesiyle itiraz ve şekvaların Cenab-ı Hakk’a teveccüh etmesine mâni olunması son derece hikmetlidir ve insanlar için büyük bir ikram-ı ilahidir. Allah Ganiyy-i Mutlak'tır, Zatı itibariyle ne insanların imanlarına ihtiyacı vardır ne de onların küfür ve isyanlarından, itiraz ve şekvalarından bir zarar görür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...