"Hâlık-ı Zülcelâle karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekvâ etmemek için,.." neden özellikle "Hâlık" ismi zikrediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Belki umur-u şerriyede zîşuur bir perdenin bulunması daha ziyade lâzımdır. Çünkü, Yirmi İkinci Söz'ün başında denildiği gibi, herkes, her şeyin hüsn-ü hakikîsini göremediği için, zâhirî şerriyet ve noksaniyet cihetinde Hâlık-ı Zülcelâle karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekvâ etmemek için, zahirî bir vasıtayı perde ederek, tâ itiraz ve tenkit ve şekvâ o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerîm ve Hakîm-i Mutlaka teveccüh etmesin."(1)

Çünkü hayrın da şerrin de Halık’ı Allah’tır. Şerler yüzünden gelecek muhtemel itirazların Halık ismine gelmemesi için "Halk-ı şer, şer değil kesb-i şer, şerdir" denilmiştir.

Allah, kullarının aciz ve tahammülsüz duygularının yüzünü başka tarafa çevirmek için sebepleri araya koyuyor. İtirazlar o sebeplere yapılıyor. Şayet sebepler araya konulmayıp itirazlar doğrudan İlâhî isimlere yapılsa idi, o zaman tahammülsüz insanlar isyana saparlardı.

"Zahirî bir vasıtayı perde ederek, tâ itiraz ve tenkit ve şekvâ o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerîm ve Hakîm-i Mutlaka teveccüh etmesin." ifadesinde geçen Kerîm ve Hakîm isimleri bu noktada çok manidardır. Üstat Hazretleri bu esmâyı nazara vermekle şu mühim dersi ihtar etmiş oluyor: Sebeplerin perde edilmesiyle itiraz ve şekvaların Cenab-ı Hakk’a teveccüh etmesine mani olunması son derece hikmetlidir ve insanlar için büyük bir ikram-ı İlâhîdir. Allah Ganiyy-i Mutlaktır, Zatı itibariyle ne insanların imanlarına ihtiyacı vardır, ne de onların küfür ve isyanlarından, itiraz ve şekvalarından bir zarar görür.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...