"Umur-u şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavaninin medarları olan ervah-ı habise ve şeytaniye bulunması, hikmet ve hakikat noktasında katidir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sebepler bir perdedir. Çünkü Allah'ın izzet ve azameti böyle istiyor. Fakat iş gören Allah'ın kudretidir. Kâinatta hayır olsun, şer olsun yaratılan her şeyi ve her fiili yaratan Allah'tır.

İşte nasıl ki her hayırlı işin sahibi Allah'tır; aynı şekilde şer olarak bilinen fiillerin yaratıcısı da odur. Fakat bazı hikmetlere binaen Allah (c.c) varlıklarla kudreti arasında bir perde bırakmıştır; yani bazı varlıkları sebepler eliyle yaratmıştır. İşte kâinatta şer olarak bilinen ne kadar iş varsa, bunları irtikâp edenlerin şekvaları doğrudan kendisine gitmemesi hikmetiyle Allah, icraatına sebepleri perde yapmıştır.

Üstad Hazretleri bu konuyu şöyle değerlendiriyor:

"Herkes, her şeyin hüsn-ü hakikisini göremediği için, zahirî şerriyet ve noksaniyet cihetinde Hâlık-ı Zülcelale karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için, zahirî bir vasıtayı perde ederek, ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerîm ve Hakîm-i Mutlaka teveccüh etmesin." (Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.)

Mesela, Allah insanların iman etmesi ve doğru yolu bulmaları için peygamberleri göndermiş ve onları hidayete sebep kılmıştır. Aynı şekilde küfrü ve dalaleti yaratan da yine Allah'tır; ama küfre ve dalalete şeytanlar ve onların yardımcıları vesile olurlar.

Hem mesela, insan birisini öldürse, elbette bu ölümü yaratan Allah'tır. Fakat bu hadiseye şeytan ve nefsine mağlup olan o insanlar perde olurlar. Şekvalar da onlara gider.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Kâinatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...