"Umur-u şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavâninin medarları olan ervâh-ı habise ve şeytaniye bulunması, hikmet ve hakikat noktasında kat'îdir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sebepler bir perdedir. Çünkü Allah'ın izzet ve azameti böyle istiyor. Fakat iş gören Allah'ın kudretidir. Kâinatta hayır olsun, şer olsun yaratılan her şeyi ve her fiili yaratan Allah'tır.

İşte nasıl ki her hayırlı işin sahibi Allah'tır; aynı şekilde şer olarak bilinen fiillerin yaratıcısı da O’dur. Fakat bazı hikmetlere binaen Allah (c.c) varlıklarla kudreti arasında bir perde bırakmıştır; yani bazı varlıkları sebepler eliyle yaratmıştır. İşte kâinatta şer olarak bilinen ne kadar iş varsa, bunları irtikâp edenlerin şekvaları doğrudan kendisine gitmemesi hikmetiyle Allah, icraatına sebepleri perde yapmıştır.

Üstad hazretleri bu konuyu şöyle değerlendiriyor:

"Herkes, her şeyin hüsn-ü hakikîsini göremediği için, zâhirî şerriyet ve noksaniyet cihetinde Hâlık-ı Zülcelâle karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekvâ etmemek için, zahirî bir vasıtayı perde ederek, tâ itiraz ve tenkit ve şekvâ o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerîm ve Hakîm-i Mutlaka teveccüh etmesin." (1)

Meselâ, Allah insanların iman etmesi ve doğru yolu bulmaları için peygamberleri göndermiş ve onları hidayete sebep kılmıştır. Aynı şekilde küfrü ve dalâleti yaratan da yine Allah'tır; ama küfre ve dalâlete şeytanlar ve onların yardımcıları vesile olurlar.

Hem meselâ, insan birisini öldürse, elbette bu ölümü yaratan Allah'tır. Fakat bu hâdiseye şeytan ve nefsine mağlup olan o insanlar perde olurlar. Şekvalar da onlara gider.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Kâinatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki,..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...