"Bu kadar elim ve karanlıklı, müşkilatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar?" Buradaki soru ve cevabı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer denilse: Bu kadar elim ve karanlıklı, müşkilatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar?"

"Elcevap: İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri, akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaif-i insaniyeye galebe ettikleri için, çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar." (Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.)

Nebati ve hayvani hissiyatlar akıbeti düşünmezler. Lezzet ve zevklere tapar derecesinde müpteladırlar. Bu gibi nebati ve hayvani hissiyatlar, terbiye edilmezse insanın akıl ve kalp gibi yüksek ve ulvi hissiyatlarını susturup insanlık vazifelerinden geri bırakır, kulluk vazifelerinden taviz verdirirler.

İnsanın en zayıf damarı bu nebati ve hayvani hissiyatlardır. Bu hissiyatlar bir insanda galebe çalarsa ve dinin emirleri ile de karşı karşıya gelirse, o, dinin emirlerini değil, hissiyatını dinler. Mesela, Allah orucu emreder; insanda, hayvani hissiyat galip ise yemeği tercih eder. İşte insandaki bu nebati ve hayvani hazlar onu dalaletin karanlık sularına çekebiliyor.

Kâfirlerin ekserisi lakayıtlık ve umursamazlık olan adem-i kabul dairesinde bulunduklarından, düşünmeden yaşıyorlar ve küfr-ü mutlaktakiler gibi hayatları harap olmuyor. Sefahatten gelen menhus lezzetle hislerine mağlup olup akıllarını uyutuyorlar. His ve hevesin hâkimiyeti aklın mizanlarını dinlemiyor.

Aklı tatil ettiklerinden düşünce ufukları kısırlaşıyor; geçmişi ve geleceği düşünmeden anlık yaşıyorlar. Gençlik, şöhret, imkân ve saltanat bir müddet onların zevk ve menfaatlerine kuvvet veriyor. İmandan gelen zevk ve lezzeti idrak edemediklerinden mukayese imkânı bulamıyorlar. Mevcut hayatı ideal zannediyorlar. Dünyanın ve hayatın zor ve ağır şartları başka şeyleri düşünmeye fırsat ve imkân bırakmıyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...