Dördüncü Hikmet

İçerikler


 1. "Hiçbir millet ve hükûmet yoktur ki, kesret-i tenasüle taraftar olmasın." Nüfus planlaması yapan devletleri göz önüne alarak izah eder misiniz?

 2. "Halbuki tesettürün ref’i, izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor." Neden?

 3. "Kendi gibi asrî, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekâr kalır, belki de fuhşa sülûk eder." İzah eder misiniz?

 4. "Kadının en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir." İzah eder misiniz?

 5. "Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehâvet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakate zarar olduğu için, ahlak-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 6. "Fakat kocasının vazifesi, ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himâyet ve merhamet ve hürmettir..." Buradaki "sadakat" kelimesini açar mısınız?

 7. "Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada, düello gibi çok şiddetli vasıtalarla, açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar." İzahı nasıl?

 8. "Malûmdur ki, muhitin, insanın ahlâkı üzerinde tesiri vardır. O bârid memlekette, soğuk insanlarda hevesât-ı hayvâniyeyi tahrik etmek ve iştahı açmak için..." cümlesini açar mısınız?

 9. "Açık saçıklık, elbette çok sû-i istimâlâta ve isrâfâta ve neslin zaafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir." cümlesini "neslin zaafiyeti" ile izah eder misiniz?

 10. "Bir ayda veya yirmi günde ihtiyac-ı fıtrîye mukabil, her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder." Evli insanlar için durum nedir? Unutkanlık söz konusu olabilir mi?

 11. "Şehirliler, köylülere, bedevîlere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevîlerde, derd-i maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle, hem şehirlilere nispeten nazar-ı dikkati,." İzahı nasıl; tesettür kişiye göre değişir mi?

Yükleniyor...