Salisen

İçerikler


 1. “Mertebe-i rıza” ne demektir? Bu mertebeye ulaşmak için ne yapılmalıdır?

 2. "Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Baki umur-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir." İzah eder misiniz, mesela öğretmen olmayı istemek malayani midir?

 3. "Dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir." cümlesini açıklar mısınız?

 4. "Şedit hissiyatlar, umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir." Şiddetli hissiyatları mı; yoksa her hissiyatın şiddetli mertebesini mi ahirete sarf edeceğiz?

 5. "Aşk, şiddetli bir muhabbettir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 6. "İşte, insanda binlerle hissiyat var." cümlesini izah eder misiniz, ben yirmiye kadar ancak bulabildim, binlerce hissiyatı nasıl anlamalıyız?

 7. "Mesela, endişe-i istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok..." Bu kısmı açar mısınız?

 8. "Hem mesela, şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zail, fâni umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor..." İzah eder misiniz?

 9. "Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder." Buna misal verir misiniz; sigara misal olabilir mi?

 10. "Hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlak-ı hamideye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i dareyne medar olur." İzah eder misiniz?

 11. Dokuzuncu Mektup'ta "hased", "hırs", "adavet" vs. gibi duyguların hayırlı şeylere çevrilmesi gerektiği söyleniyor. Peki, hased duygusunu nasıl hayırlı yolda kullanabiliriz? Ben bu duygunun hiçbir müsbet yönünü göremiyorum.

 12. "Daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...