Salisen

İçerikler


 1. "Dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir." cümlesini açıklar mısınız?

 2. "Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâki umur-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir." İzah eder misiniz, mesela öğretmen olmayı istemek malayani midir?

 3. "Şedit hissiyatlar, umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve mâneviyeye sarf etse,.." Şiddetli hissiyatları mı; yoksa her hissiyatın şiddetli mertebesini mi ahirete sarfedeceğiz?

 4. Aşk, şiddetli bir muhabbettir, cümlesini nasıl anlamalıyız?

 5. “Mertebe-i rıza” ne demektir? Bu mertebeye ulaşmak için ne yapılmalıdır?

 6. "Hem meselâ, şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zâil, fâni umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor..." ile başlayan kısmı açıklar mısınız?

 7. "Daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve mâneviyeye sarf etse, ahlâk-ı hamîdeye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i dâreyne medar olur." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 9. "Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder." Buna misal verir misiniz; sigara misal olabilir mi?

 10. "İşte, insanda binlerle hissiyat var." cümlesini izah eder misiniz, ben yirmiye kadar ancak bulabildim, binlerce hissiyatı nasıl anlamalıyız?

 11. "Meselâ, endişe-i istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok..." Bu kısmı açar mısınız?

 12. "Nefret ve kin, adavet ve düşmanlık" duygularından kurtulmanın yolları nelerdir; Risalelere göre nasıl bir yol izlemeliyim?

 13. Dokuzuncu Mektup'ta "hased", "hırs", "adavet" vs. gibi duyguların hayırlı şeylere çevrilmesi gerektiğini söylüyor. Peki hased duygusunu nasıl hayırlı yolda kullanabiliriz? Ben bu duygunun hiçbir pozitif yönünü göremiyorum.

Yükleniyor...