"Dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyaya ait işler demek, Allah ve ahiret adına yapılmayan her iş demektir. Allah adına yapılmayan sadece dünyaya faydası olan fâni ve geçici işler demektir. Bunlar çabuk kırılacak ve kaybolacak mallar hükmündedir. Bunlara güvenilemez ve bunlara dayanarak ciddi işler yapılamaz. Ama Allah adına yapılan işler ise, asla yok olmaz ve ebedileşir. Bu mana On Beşinci Mektup'ta; "Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna." mealindeki ayetin ışığı altında şöyle izah edilmiştir:

"Çok Sözlerde izah ettiğimiz gibi, her şey, mana-yı ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir; kendi zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok. Ve yalnız kendi başıyla kaim bir hakikati yok. Fakat Cenâb-ı Hakka bakan vecihte ise, yani mana-yı harfiyle olsa, hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen esma-i bakiye var. Madum değil; çünkü sermedî bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir."

"Hem كُلُّ شَىْءٍ هاَلِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ insanın elini masivadan kesmek için bir kılıçtır ki, o da Cenâb-ı Hakkın hesabına olmayan fâni dünyada, fâni şeylere karşı alakaları kesmek için, hükmü, dünyadaki fâniyata bakar. Demek, Allah hesabına olsa, mana-yı harfiyle olsa, livechillah olsa, masivaya girmez ki,
كُلُّ شَىْءٍ هاَلِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ kılıcıyla başı kesilsin."

"Elhasıl: Eğer Allah için olsa, Allah’ı bulsa, gayr kalmaz ki başı kesilsin. Eğer Allah’ı bulmazsa ve hesabıyla bakmazsa, her şey gayrdır. كُلُّ شَىْءٍ هاَلِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ kılıcını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, ta onu bulmalı."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...