Aşk, şiddetli bir muhabbettir, cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhabbet, sevgi demektir. Aşk ise normal sevgiden daha ötedir. Bunu ifade etmek için şiddetli ifadesi kullanılmıştır. Üstadımız bu manayı Otuz İkinci Söz'de bir az daha açarak şu şekilde ifade etmektedir:

"İşte, insanın mahiyeti ulviye, fıtratı câmia olduğundan, binler envâ-ı hâcât ile binbir esmâ-i İlâhiyeye, herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülâtına göre, merâtib-i muhabbet, merâtib-i esmâya göre inkişaf eder. Bütün esmâya muhabbet dahi, çünkü o esmâ Zât-ı Zülcelâlin ünvanları ve cilveleri olduğundan, muhabbet-i zâtiyeye döner."(1)

Burada dikkat edilirse, "şiddetli" kelimesi yerine "muzaaf" kelimesi tercih edilmiştir. İkisi de aynı anlamda kullanılmıştır. Bu Üstadımızın aşk hakkında yapıtığı tanımlardan bir tanesidir. Sevgi, aşırı derecede yoğunlaşırsa ve dozajı son derece artarsa, aşka inkılap eder. Aşk için, karşı konulmaz sevgi de denebilir. Nitekim mecazi aşka giriftar olanlar için halk arasında "meczup" diye tanımlanır. Akıl adeta devreden çıkar ve muhabbet duygusunun arkasından gidilir.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...