"Aşk, şiddetli bir muhabbettir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhabbet, sevgi demektir. Aşk ise sevgiden daha ileridir. Bunu ifade etmek için şiddetli ifadesi kullanılmıştır. Üstadımız bu manayı Otuz İkinci Söz'de biraz daha açarak şu şekilde ifade etmektedir:

"İşte, insanın mahiyeti ulviye, fıtratı câmia olduğundan, binler envâ-ı hâcât ile binbir esmâ-i İlâhiyeye, herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülâtına göre, meratib-i muhabbet, meratib-i esmaya göre inkişaf eder. Bütün esmaya muhabbet dahi, çünkü o esma Zat-ı Zülcelalin unvanları ve cilveleri olduğundan, muhabbet-i zatiyeye döner."(1)

Burada dikkat edilirse, "şiddetli" kelimesi yerine "muzaaf" kelimesi tercih edilmiştir. İkisi de aynı manada kullanılmıştır. Bu, Üstadımızın aşk hakkında yaptığı tariflerden bir tanesidir. Sevgi, aşırı derecede artarsa, aşka inkılab eder. Aşk için, karşı konulmaz sevgi de denebilir. Nitekim mecazî aşka giriftar olanlara "meczub" deniliyor. Akıl adeta devreden çıkar ve muhabbet duygusunun arkasından gidilir.

1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...