"Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâki umur-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir." İzah eder misiniz, mesela öğretmen olmayı istemek malayani midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyayı kesben (çalışma olarak) değil, kalben terk etmeliyiz. Yani elimiz işte gönlümüz Allah’ta olmalıdır.

Eşyayı mana-yı ismi (her şeyi kendi hesabına) ile değil, mana-yı harfi (eşyayı Allah adına ve Onun hesabına) ile sevmeliyiz.

Halk içinde iken kalbimiz Halık ile olmalıdır.

Dünyayı ahiretin kazanılacağı bir mezra olarak görmeliyiz.

Bu ölçüler ışığında meseleye bakmak gerekiyor. Yoksa Allah’ı sevmek Ona kul olmak dünyada çalışkan, üretken ve güçlü olmaya engel değildir.

Hem dünyanın üç yüzü var:

Birisi, Allah’ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir mekteptir ki, bu yüzde ne kadar derinleşirsek o kadar iyi bir kul olmuş oluruz.

İkincisi, dünya ahiretin bir mezrası, yani tarlasıdır. Burada ne ekersen ahirette onu biçersin. Öyle ise Allah ve ahiret için dünyada çok çalışıp çabalamak gerekiyor.

Üçüncüsü ise, dünyanın nefse ve hevese bakan yüzüdür ki, bu yüzden kaçınmamız gerekiyor.

İnsan, kalbinin içini masivadan temizlemeden dünyayı şeklen ve kesben terk etmiş olsa da zahit olamaz. Çünkü zühdün esas manası, kalbin Allah ile meşgul olması ve sadece Ona perestiş etmesi ve sadece Onu sevmesidir. Bu durumda olan bir kalbin iyi bir mühendis, iyi bir mimar, iyi bir doktor, iyi bir öğretmen olması zühde zarar vermez...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...