Block title
Block content

Beşinci Nokta

İçerikler

 1. "Ehl-i dünya bana diyorlar ki: Bizim usül-ü medeniyetimizi tarz-ı hayatımızı ve suret-i telebbüsümüzü ne için sen kendini tatbik etmiyosun? Demek bize muarrızsın." sorusu ile başlayan Beşinci Nokta'yı açıklar mısınız?

 2. "Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim..." Burada "vesika" tabiri ile ne kastedilmiştir?

 3. "Fakat hakaik-i imaniye ve esâsât-ı Kur’âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukàbilinde, dünya muamelâtı suretine sokulmaz. Belki, bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrar, hâlis bir niyetle ve dünyadan ve huzûzât-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesi..." İzah?

 4. "Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'ân nasıl inhisar altına alınabilir?" Bu söz ne manaya gelmektedir?

 5. "Hakaik-i imaniye ve esâsât-ı Kur’âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukàbilinde, dünya muamelâtı suretine sokulmaz..." Resmi din görevlileri olmazsa bu görevi vakıflar vs. mi yapacak?

 6. "Sizin o resmî daireniz dahi, memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim, fakat maaşını terk ettim." Bu ifadeleri nasıl anlayabiliriz, ücretle dine hizmet edilemez mi?

 7. Risalelere göre, sefahatleri önlemede idarenin rolü nasıl olmalıdır?

 8. "Allah'ın, kimseye kaldıramayacağı yükü yüklememesi" durumu Risalelerde nasıl tefsir edilmiştir?

 9. "Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır,.." cümlesindeki ceza, ne anlamda kullanılmıştır?

 10. Malayani şeyler ne demektir? Malayani şeyleri terk etmek konusunda Nur derslerinin yeri nedir?

 11. “Madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır,..", "Dünya ahiretin tarlasıdır." gibi ifadeler ile "İnsan ameliyle cenneti kazanamaz." ifadesi tezat gibi duruyor; açıklar mısınız?

Yükleniyor...