"Kedi gibi bazı hayvan, gözü kör olduğu vakit, o sevk-i kaderî ile gider, gözüne ilâç olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur." Körlüğü geçiren bir ot mu var, burayı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinatta işleyen umumî kanunlar vardır. Sünnetullah denilen kanunlar umumîdir, her varlık için geçerlidir.

Mesela, yerçekimi kanunu kâinatta istisnasız işleyen umumî bir kanundur. Yüksek bir binada çalışan bir işçi, düşse, yerçekimi kanunu onu sür’atli bir şekilde aşağıya çeker ve o kişi de vefat eder. Ama bazı kimseler de Cenab-ı Hakk’ın muhafaza etmesiyle mucizevî bir şekilde kurtulabiliyor. Bu da hususî bir inayet oluyor.

Yerçekimi kanunu bütün canlılar için hayatî bir kanundur, o olmazsa hayat olmaz. Ama onun umumî ve küllî faydasının yanında bazı cüz’î zararları ve menfi durumları da bulunuyor. O zaman da Allah’ın hususî şefkati ve inayeti devreye girerek, umumî kanunların tazyiki altında ezilenlere yardım ediyor.

Kedinin gözünün bir otla iyileşmesi Cenab-ı Hakk’ın ona cüz’î ve hususî bir inayetidir. Yoksa " o otu her gözüne süren hayvan şifa bulmuyor." Yani bu umumî bir kaide değildir.

Aslında hepimizin hayatında sebebini anlayamadığımız inayet ve yardımlar vardır. Bu gibi durumlar Allah’ın hususî bir ikramı, bir inayetidir. Kedinin gözünün iyileşmesi de hususî bir inayettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...