İkinci Şua

İçerikler


  1. İkinci Şuadaki, soruya konu olan âyetleri kısaca izah eder misiniz?

  2. Sırf emir ile, def’i yaratma ne anlama gelmektedir?

  3. Tedric kanununa göre yaratılanlar için; "ilim içinde azim bir kudret ve hikmet içinde dakik bir sanatla yaratılıyor." buyruluyor. Acaba bu hal, bir emirle bir anda yaratılanlar hakkında da geçerli değil midir?

  4. "Kadîr-i Mutlak, her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü bir model yaptığı gibi..." Allah'ın modele ihtiyacı yok ki, nasıl anlayabiliriz?

  5. "Mevcudatta müşahede edilen suhulet, sürat, kesret, vüsat ile beraber, sonsuz intizam, gayet ittikan, hüsn-ü sanat ve kemal-i hilkat..." Bu delil ve burhanları her iki yaratma açısından örneklerle anlatabilir misiniz?

  6. Hikmet sırrının anlaşılması için terzi örneği veriliyor. Bu misali hakikate nasıl tatbik edebiliriz? Maddî şeylerin model olmasını anlıyoruz. Ancak; zamanın, mevsimlerin, ruhların ve günlerin model olması nasıl oluyor?

  7. İbtidai icatta ibdanın, mislini iadede ise inşanın esas olduğu belirtilmiş oluyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Aslında; her iki yaratmada; hem def’ilik hem de tedric kanunu göze çarpıyor. Bu meseleyi açar mısınız?

  8. "Eşyada, hususan tekrar icadında ve iadesinde gayet derecede sühulet ve sür'atini nihâyet derecede inkıyad ve külfetsizliğini beyân eder." her iki icat arasındaki farkı özetleyebilir misiniz?

  9. Emr-i tekvini ne demektir? Emr’in başka çeşitleri de var mıdır? Ayrıca; emr-i tekvininin iradeyi tazammun etmesini açar mısınız? Burada; irade ve kudret yanında ‘ilim’ niçin ifade edilmemiştir?

Yükleniyor...