Emr-i tekvinî ne demektir? Emr’in başka çeşitleri de var mıdır? Ayrıca, emr-i tekvinînin iradeyi tazammun etmesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tekvin; var etme, yaratma manasına gelir. Cenâb-ı Hak yaratmayı dilediği bir şeyi "kün" emriyle varlık sahasına çıkarır.

Bu kâinatın nizamı Üstad Hazretlerinin “tekvinî şeriat” dediği İlâhî kanunlarla temin edilmektedir. İnsan bedeninde cereyan eden bütün kanunlar da bu gruba girer.

Bir de insanın iradesine bırakılan ve onun imtihan edildiği ilâhî emirler ve kanunlar var. Zaten, ilâhî emirler denilince öncelikle bu emirler hatıra gelir.

“Emr-i tekvinînin iradeyi tazammun etmesi”, kâinattaki bu kanunları Cenâb-ı Hakk’ın irade etmiş olduğunu ve eşyayı ve hâdiseleri bu kanunlara göre yarattığını ifade eder. Bu yaratma ve idare etme işinde, iradeden sonra akla ilk gelen sıfat kudrettir. İrade edilen her şey ilâhî kudret ile yaratılmaktadır. Ancak, bütün bu işler sadece irade ve kudret sıfatlarıyla değil hayat, ilim, görme, işitme gibi bütün sıfatlarla görülmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...