On Altıncı Söz, İkinci Şua'daki suale medar-ı bahs olan ayetleri kısaca izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci âyet-i kerîmenin meali:

“(Allah) Bir şeyin olmasını murat ettiği zaman, onun işi sadece Ol!..’ demektir, o da hemen oluverir.” (Yâsin, 36/82, 83)

Bu âyet-i kerîmenin açıklaması için; Yedinci Söz’deki alakalı bir sualin cevabında(1) geniş izahlar yapıldığını için, o sualin cevabına müracaat edilebilir.

İkinci âyetin meali ise şöyledir:

“Bu, başka değil sadece (korkunç) bir tek sayhadır (sestir). Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.” (Yâsin, 36/53)

Kıyamet koptuktan bir süre sonra, sûrun ikinci defa üflenmesiyle bütün vefat edenler mahşerde Allah’ın huzurunda bir anda toplanırlar. Üstadımız bu toplanmaya işaret ederken ruhların “derhal ceset libaslarını giyerek” huzura çıktıklarını ifade eder. Yani, sûra ikinci üflenişte bütün cesetlerin yaratılması ve zaten hayatta olan ruhların bu cesetleri giyerek huzurda toplanmaları bir anda gerçekleşir.

Bu dünyada bütün cesetleri elementlerden dokuyup ruhların emrine veren İlâhî hikmet ve kudret, sûrun ikinci defa üflenmesiyle bütün cesetleri birden ve âhirete münasip şekilde yeniden yaratacak ve bütün ruhlara cesetlerini bir anda giydirip hepsini huzurunda toplayacaktır.

Ahiret, “kudret âlemi” olduğu için bu iş kademeli olarak değil bir anda tahakkuk edecektir. Ve artık bundan böyle her iş kudret âlemine uygun olarak icra edilecek, hesaplar seri olarak görülecek, cennette her istenilen şey bir anda gerçekleşecek, bunun bir başka türlüsü de cehennemde görülecektir.

1) bk. “Emr-i kün feyekün’e malik bir sultana acz tezkeresi ile istinad etme”yi nasıl anlamalıyız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim

Aşağıdaki şu iki ayet, vücud-u eşyanın  tedrici  yaratılmasını nasıl gösteriyor, ben göremiyorum.  Arapça'nın bir inceliği mi söz konusu acaba? Yoksa aşağıdaki ayetlerde anlatılanlar bir anda da gerçekleşebilir. Kainatta tedrici gerçekleşiyor evet, ama ayetlerde buna bir işaret  göremiyorum. 

“Allah’ın san’atıdır ki, herşeyi hikmetle, yerli yerinde ve sapa sağlam yaratmıştır.” Neml Sûresi, 27:88. 

“O herşeyi en güzel şekilde yarattı.” Secde Sûresi, 32:7.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Güzellik, estetik, sanat ve hikmet gibi kelimelerin doğasında sıra, tertip, tedricilik ve teşhircilik manaları bulunuyor. Ayette de bu kelimeler öne çıkıyor dolayısı ile bu kelimeler tedrici yaratmayı iktiza ediyor. Mesela sanat ancak bir tertip ve sıra ile göstere göstere icra edilir yoksa birden ve yoktan icat edilse muhatap açısından sanat icra edilmemiş olur. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...