İkinci Reşha

İçerikler


 1. "Hatif"lerden maksat nedir, onlar için "beşarât" tabiri niçin kullanılmıştır?

 2. "İrhasat" ne anlama gelmektedir? Risalet-i Ahmediyeye işaret eden bir misal verebilir misiniz? Bir de "işarât" ve "rumuzât" arasındaki farkı açıklar mısınız?

 3. "Kemal-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itmi’nanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti fevkalade ciddiyeti ve fevkalade metaneti" tabirleri ile "davasında nihayet derecede sadık olması" arasındaki münasebet nedir?

 4. "O nuranî bürhan-ı tevhid" ifadesindeki "nurani" tabirini açar mısınız?

 5. "O nuranî burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ ve tevatürüyle teyid ediliyor." cümlesindeki "iki cenah" ifadesinden ne anlamalıyız?

 6. "Şakk-ı Kamer gibi binler mu’cizâtının delâlâtı ve Şeriat’ın hakkaniyeti ile te’yid ve tasdik ettikleri gibi,.." Şeriatın hakkaniyeti nasıl Nübüvvet-i Ahmediyeyi teyid ve tasdik ediyor?

 7. "Şakk-ı kamer" hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?

 8. "Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur işaratı ve kahinlerin mütevatir şahadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı,..” Örneklerle açıklar mısınız?

 9. "Zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesi ve kemal-i emniyyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itmi’nanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası,.." açıklar mısınız?

 10. "Zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesini,.." cümlesini açıklar mısınız; "ahlak" ile "seciye" arasındaki fark nedir?

 11. İkinci Reşha'da, kahinlerin de haber vermesinden bahsediliyor. Anlaşılan o ki, o dönem kahinliği güvenilir durumda imiş. O dönemdeki kahinlikten ve günümüz medyumluğu arasındaki farklar nelerdir?

 12. İkinci Reşha'yı biraz açar mısınız?

 13. Resul-ü Kibriya hakkında "Zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesi" ibaresinde kastedilen nedir?

 14. Tevrat ve İncil hakkında "Kütüb-ü semâviye" tabiri geçiyor; tahrif edilen kitaplar, Kütüb-ü semâviye grubuna girer mi?

Yükleniyor...