Block title
Block content

Üçüncü Nokta

İçerikler

 1. İnsanın nefsi ve şeytan olmasaydı günah işler miydi?

 2. "Mâdem kâinatta hüsn-ü san'at, bilmüşâhede vardır ve katidir; elbette, risâlet-i Ahmediye (a.s.m.) şuhud derecesinde bir kat'iyetle sübutu lâzım gelir..." paragrafını izah eder misiniz?

 3. "Şimdi iki levha, iki daire görünüyor: Biri, gayet muhteşem, muntazam bir daire-i Rubûbiyet ve gayet musannâ, murassâ bir levha-i san'at. Diğeri, gayet münevver, müzehher bir daire-i ubûdiyet..." Bu paragrafın izahını yapar mısınız?

 4. "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ " Üçüncü Noktanın başındaki ayet ile ilgili bilgi verir misiniz?

 5. İnsanın En Cemiyetli ve Uzak Meyve Olması, Ne Demektir?

 6. İnsanın şuurunun külli olmasını anlıyorum. "Şuuru külli bir cüzidir" derken, cüzi ile ne anlatılmak isteniyor?

 7. On Sekizinci Söz, Üçüncü Noktada nazara verilen ayetle, ardından gelen paragraf arasında nasıl bir mâna paralelliği vardır?

 8. "Ona müteveccih olan en güzel masnuuna karşı lâkayd kalsın ve onunla konuşmasın ve alâkadarâne onu resûl yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirâyet etmesini istemesin? Kellâ! Konuşmamak ve onu resul yapmamak mümkün değil." ile ilgili soru...

 9. "Firkatli ve gurbetli bir esarette, fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır." Burada firkatli ve gurbetli esaretten maksat nedir? Şiirin, açıklamasını yapar mısınız? Farisi olan ibarelerin de okunuş ve mânalarını yazar mısınız?

 10. "Firkatli ve gurbetli bir esarette, fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır.” Burada firkatli ve gurbetli esaretten maksat nedir?

 11. "Seherlerde eser bâd-ı tecellî / Uyan ey gözlerim vakt-i seherde. İnâyethah zidergâh-ı İlâhi / Seherdir ehl-i zenbin tevbegâhı. Uyan ey kalbim vakt-i fecirde, / Bikün tevbe, bicu gufran, zidergâh-ı İlâhî." Burayı açar mısınız?

Yükleniyor...