Üçüncü Nokta

İçerikler


  1. "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ " Üçüncü Nokta'nın başındaki bu âyet-i kerîme hakkında bilgi verir misiniz?

  2. "Madem kâinatta hüsn-ü sanat, bilmüşahede vardır ve katidir; elbette, risâlet-i Ahmediye (a.s.m.) şuhud derecesinde bir kat'iyetle sübutu lazım gelir..." Bu paragrafı izah eder misiniz?

  3. On Sekizinci Söz, Üçüncü Nokta’da nazara verilen âyetle, ardından gelen paragraf arasında nasıl bir münasebet vardır?

  4. "İnsan ise, şecere-i hilkatin zîşuur meyvesidir. Meyve ise, en cemiyetli ve en uzak ve en ziyade nazarı âmm ve şuuru küllî bir cüzüdür." İzah eder misiniz?

  5. "Sâniinin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetinin şükrüne sarf eden en yüksek, en parlak bir fert olabilir." Buradaki fert kimdir?

  6. "Şimdi iki levha, iki daire görünüyor: Biri, gayet muhteşem, muntazam bir daire-i Rubûbiyet ve gayet musannâ, murassâ bir..." Bu paragrafın izahını yapar mısınız?

  7. "Ona müteveccih olan en güzel masnuuna karşı lakayt kalsın ve onunla konuşmasın ve alakadarâne onu resul yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemesin? Kellâ! Konuşmamak ve onu resul yapmamak mümkün değil." İzah eder misiniz?

  8. "Firkatli ve gurbetli bir esarette, fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır." Burada "firkatli ve gurbetli esaret"ten maksat nedir? Şiirin açıklamasını yapar mısınız? Farisî olan ibarelerin de okunuş ve manalarını yazar mısınız?

Yükleniyor...