Block title
Block content

Birinci İşaret

İçerikler

  1. "Hikâyedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi: Nefs-i emmârem ile kalbimdir. İkincisi: Felsefe şakirtleriyle Kur’ân-ı Hakîm tilmizleridir. Üçüncüsü: Ümmet-i İslâmiye ile millet-i küfriyedir." izah?

  2. "Nasıl ki bir kitap, bâhusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kasîde yazılmış,.." İzah eder misiniz?

  3. Onuncu Söz'de: "Nefs-i emmârenin en müthiş dalâleti, Cenâb-ı Hakkı tanımamaktadır." deniyor. Benim merak ettiğim; bu durum nefs-i emmârenin orjinal hali mi? Yoksa bozulduğundan dolayı mı bu hale geliyor?

  4. Onuncu Söz, Mukaddime, Birinci İşaret hakkında bilgi verir misiniz?

  5. "Bâhusus, o saray içinde, sinema perdeleri gibi, her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemâl-i intizamla, elbise değiştirir gibi değiştiriliyor..." cümlesini açıklar mısınız?

  6. "Hakiki ve bil asale güneşcikleri kabul etmek lazım geliyor..." ne demektir ve konuyla irtibatı nedir?

  7. "O saray içinde, sinema perdeleri gibi, her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemâl-i intizamla, elbise değiştirir gibi değiştiriliyor. Hattâ, her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icâd ediliyor..." izah eder misiniz?

  8. "Zaman bir ip, bir şerittir ki, o Sâni-i Zülcelâl her sene bir başka âlemi ona takıp gösteriyor." ifadesini nasıl anlamalıyız?

  9. "Zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında ve su katrelerinde ve karın şişeciklerinde, belki havanın zerrelerinde birer hakikî güneş bulunmak lâzım gelir." cümlesini izah eder misiniz?

  10. "Toprakta, herbir zerresi, kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa, lâzım geliyor ki, otlar ve ağaçlar adedince mânevî cihazat ve makineleri tazammun etsin." toprağa dikkat çekilmesinin nedeni nedir?

Yükleniyor...