"Nasıl ki bir kitap, bâhusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kasîde yazılmış..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ağaç bir kitap, ağacın bir dalı kelimesi, dalın ucundaki meyve ise bir harfidir. Ağaç, dal ve meyveyi inceleyen fen ilmi, her birisi içinde sayısız hikmet ve mânâların olduğunu keşfediyor. Meselâ, bir elma besin değeri ile sanat ciheti ile incelendiğinde, hakkında ciltlerle kitap yazılabiliyor.

Kâinatta atomlardan tut ta galaksilere varana kadar, her şeyin kitaplar yüklü mânâlar ifade ettiğini fen ilimleri ispat edip ortaya koymaktalar.

Meselâ, insan bir kitap, insanın bir organı olan gözü bir kelime gibidir. Gözün içindeki sistemler ise birer harf mahiyetindedir. Bu birkaç gramlık yağ parçasına yerleştirilen o akıl almaz ilim ve hikmetler hakkında ciltlerle kitap yazılmış, gözü anlamak ve hastalıklarını tedavi etmek için nice öğretim üyeleri yetişmiştir.

Bir kelime olan dişi tanımak, tedavi etmek veya diş yapmak için "Diş Hekimliği Fakülteleri" kurulmuş, çeşitli dallara ayrılmış, onun hakkında da ciltlerle kitaplar yazılmış ve o sahada binlerce profesör yetişmiştir.

Misalleri çoğaltmak mümkün...

Burada “kaside” kelimesi özellikle kullanılmıştır. Bilindiği gibi, kaside bir şiir türüdür ve şiir denilince de vezin ve kafiye hatıra gelir. Her mahlukun her yönüyle nizamlı yaratılması onu bir kaside haline getirmiştir.

Öte yandan, kasideler genellikle padişahları medih için yazılan şiirlerdir. Kainattaki her varlık da taşıdığı engin mana ve hikmetlerle Allah’ı medih ve sena eden bir kaside hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...