Block title
Block content

İkinci İşaret

İçerikler

 1. "Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemâlde olan bir cemâl, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin?" Allah dileseydi, peygamberler olmadan da kendini tarif edemez miydi?

 2. "Nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir. Öyle de, Ulûhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir." Burayı ziya-peygamber, güneş-uluhiyet eşleştirmesi ile izah eder misiniz?

 3. "Ulûhiyet; peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir." Bunu açar mısınız, kainatta peygamberlik kurumuna neden ihtiyaç duyuluyor?

 4. Onuncu Söz, Mukaddime, İkinci İşaret hakkında bilgi verir misiniz?

 5. Üstad, Peygamberimiz (asv)'in peygamberliğinin ispatı konusu üzerinde neden bu kadar durmuştur?

 6. "Hem hiç mümkün olur mu ki, bir rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi kesret ve cüziyyat tabakatında vahdaniyet ve samediyetini zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin." Açıklar mısınız?

 7. "Hem hiç mümkün olur mu ki; bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz´iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini, zülcenaheyn bir meb´us vasıtasıyla ilânını istemesin!" kesret ve cüz´iyat tabakası ne demektir?

 8. "O Zât, (asm) ubudiyet-i küllîye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlahînin kesret tabakatına memurudur." cümlesini açıklar mısınız?

 9. "Yani, o zât, ubûdiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlâhîye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlâhînin kesret tabakatına memurudur." Risalet cihetini anlıyoruz da, ubudiyet cihetiyle elçiliği nasıl oluyor?

 10. "Belki o, bütün resullerin seyyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mukarrebînin akrebidir, bütün mahlûkatın ekmelidir, bütün mürşidlerin sultanıdır." böyle kabul etmek, diğer peygamberlere haksızlık olur diyenlere cevap?

 11. "Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, herbiri bir burhan-ı kat’îdir ki, Ulûhiyet risaletsiz olamaz." Sanki Cenabı-ı Hakk'ın uluhiyeti Risalete ihtiyaç duyuyormuş gibi zahir bir mana anlaşılıyor. Nasıl anlamalıyız?

 12. "Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, herbiri bir burhan-ı kat’îdir ki, Ulûhiyet risaletsiz olamaz..." Vazife-i nübüvveti maddeler halinde açıklayabilir misiniz?

 13. "Hem hiç mümkün olur mu ki, nev-i insanı şuurca kesrete müptelâ, istidatça ubûdiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin?" izah eder misiniz?

Yükleniyor...