Üçüncü Hakikat

İçerikler


 1. Onuncu Söz, Üçüncü Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

 2. Üçüncü Hakikat'te "hikmet ve adâletten" haşrin ispatı yapılmaktadır. Hikmet ve adâlet denilince nelerin anlaşılması gerektiğini öğrenebilir miyiz? Çünkü bunlar Külliyat'ın birçok yerlerinde anahtar kelime olarak kullanılmaktadır.

 3. "Hikmet ve adalete iman ve ubûdiyetle tevfik-i hareket" ne demektir?

 4. Üçüncü Hakikat'in haşiyesinde küfür yolunun zor, muhâl ve akıldan uzak ve müşkilatlı olduğuna dikkat çekiliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 5. “Allah dilediğini yapar” diye, ahiretin olmayabileceğine ihtimal verilebilir mi?

 6. "Her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor." İzah eder misiniz?

 7. "Hem her şeyin hilkatinde gayet derecede hüsn-ü san'at bulunması; nihayet derecede hakîm bir Sâni'in nakşı olduğunu gösterir." Hüsn-ü sanat, Hakim ismini nasıl gösterir?

 8. "Küçücük insan bedeni içinde bütün kâinatın fihristesini, bütün hazâin-i rahmetin anahtarını ve bütün esmânın cilvelerini dercetmek,” ne mânâya geliyor? Bu her insan için geçerli midir?

 9. "Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücud vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak; nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir." İzah eder misiniz?

 10. "Hem her hak sahibine istidadı nisbetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levâzımâtını, bekàsının bütün cihâzâtını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir." Sakat ya da özürlü doğan kişilerin hakkı verilmemiş mi oluyor?

 11. "...bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "İstidat, ihtiyaç ve ızdırar lisanıyla sual edilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor.” cümlesini nasıl anlayabiliriz? Daimi cevap vermek ne demektir?

 13. "Rububiyetinin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmeyi" nasıl anlamalıyız?

 14. Hakikî adaletin, insanın "cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nisbetinde mükâfat ve mücazat" görmesini istemesini izah eder misiniz?

 15. "Şu küçücük insanın küçüklüğü nispetinde değil belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükâfat ve mücazât görmesi" ne demektir?

 16. Üçüncü Hakikat'in sonunda cehennem için daimi, cennete ise ebedî kelimesi kullanılmıştır. Acaba farklı bir mana mı nazara veriliyor?

Yükleniyor...