Block title
Block content

Üçüncü Hakikat

İçerikler

 1. Cenab-ı Hakk'ın Hakim İsmi Ahirete Hangi Yönlerden Bakıyor?

 2. Allah Dilediğini Yapar diye Ahireti Yaratmayabilir mi?

 3. Onuncu Söz, Üçüncü Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "Ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden mü'minleri taltif etmesin..." cümlesinde geçen, Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve adaletine iman ve ubudiyetle tevfiki hareket etmek ne demektir?

 5. Üçüncü Hakikat'te "hikmet ve adaletten" haşrin ispatı yapılmaktadır. Hikmet ve adalet denilince nelerin anlaşılması gerektiğini maddeler halinde öğrenebilir miyiz? Çünkü bunlar Külliyat'ın çok yerlerinde anahtar kelime olarak kullanılmaktadır.

 6. Üçüncü Hakikat'in haşiyesinde küfür yolunun zor, muhal ve akıldan uzak ve müşkülatlı olduğu vurgulanıyor. Nasıl anlamalıyız?

 7. "Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücud vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak; nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir." Ölçü ile iş görmek nasıl adaletli olmayı gösteriyor?

 8. "Hem herşeyin hilkatinde gayet derecede hüsn-ü san'at bulunması; nihayet derecede hakîm bir Sâni'in nakşı olduğunu gösterir." Hüsn-ü sanat, Hakim ismini nasıl gösterir?

 9. “İstidat, ihtiyaç ve ızdırar lisanıyla sual edilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor.” cümlesini nasıl anlayabiliriz? Daimi cevap vermek ne demektir?

 10. "Hem her hak sahibine istidadı nisbetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levâzımâtını, bekàsının bütün cihâzâtını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir." Sakat ya da özürlü doğan kişilerin hakkı verilmemiş mi oluyor?

 11. Üçüncü Hakikat'te, küçücük insan bedeni içinde bütün kâinatın fihristesi, bütün hazain-i rahmetin anahtarı ve bütün esmânın cilvelerini dercetmek, ne anlama geliyor? Her insan buna namzet midir?

 12. “Rububiyetinin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmeyi” nasıl anlamalıyız?

 13. Üçüncü Hakikat'in sonunda cehennem için daimi, cennete ise ebedî kelimesi kullanılmıştır. Acaba farklı bir mana mı nazara veriliyor?

 14. "Şu küçücük insanın küçüklüğü nispetinde değil belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükâfat ve mücazât görmesi" ne demektir? Burada küçüklükten ne kast edilmektedir?

Yükleniyor...