"Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor." Hastalık manasında mı dert olarak düşünmeliyiz? Bütün dertlere derman veriliyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“En zayıf, en âcize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor.”(1)

Dert burada insanın başına gelen her türlü hasatlıklar, musibetler, belalar ve sorunlar anlamında kullanılıyor. Derman da bu sayılan sıkıntılara getirilen çözümler oluyor. Yani Allah kullarına dert veriyorsa, dermanını da gönderiyor demektir, derdi verip dermansız bırakmıyor.

Peygamber Efendimiz (a.s.m) bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

Ebu'd Derda (r.a) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın."(2)

Ebu Hüreyre'nin Buhârî'de gelen bir rivayetinde Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmaktadır:

"Şâfi-i Kerim Allah Teâla Hazretleri, her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir."

Ebu Dâvud ve Tirmizî'de şu ziyade var: "Tek bir hastalığın ilacı yoktur." dedi. Kendisine: "O hangi hastalıktır?" diye soruldu da: "İhtiyarlık!" cevabını verdi.(3)

Dertlerin dermanını aramak ve bulmak da insanlığın ortak bir vazifesidir. Nasıl rızık için çalışmamız gerekiyorsa, dünya eczanesinde örtülü olarak bulunan ilaçları bulmak için de çaba ve gayret sarf etmemiz gerekiyor. Tıp ilmi de bu ihtiyaçtan dolayı teşekkül etmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, İkinci Hakikat.
(2) bk. Ebu Dâvud, Tıbb 11, (3874).
(3) bk. Buhârî, Tıbb 1, Ebu Dâvud, Tıbb 1, (3855); Tirmizî, Tıbb 2, (2039); İbnu Mâce, Tıbb 1, (3436).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...