"Ulûhiyet risaletsiz olamaz." gibi ifadelere binaen; peygamberlik müessesesine neden ihtiyaç duyuluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Işık Güneş'in varlığını nasıl ispat ediyor ve gösteriyorsa, peygamberler de Allah’ın varlığına öyle parlak bir delil oluyorlar. Misalde, Güneş ulûhiyeti ziya da nebileri temsil ediyor. Işık Güneş'tendir ve Güneş'ten haber verir, bildirir. Aynı şekilde nebiler de ulûhiyetin elçileridir, ışıklarını vahiy vesilesi ile ulûhiyetten alırlar.

İnsan sadece akıl ile Allah’ın varlığını bilse bile, şuunatını, sıfatlarını, isimlerini, emir ve yasaklarını bilemez. Demek nübüvvet, insanlığa ışığın Güneş'e lüzûmu gibi zaruridir.

Habib-i Kibriya Efendimiz (asm) Kelâm-ı Rabbanî vasıtasıyla insanlık âlemine, imanın esaslarını, ubudiyetin esrarını, yaratılış sırrını ve hikmetin inceliklerini ders verdi. İnsanlara Allah’ın varlığını ve birliğini, isim ve sıfatlarını, emir ve yasaklarını öğreterek cehalet bulutlarını dağıttı, zemin ve âsuman O’nun nuru ile aydınlandı. Allah’ın esmâ ve sıfatlarına ayna olan kâinatı, en ileri seviyede okudu ve okuttu.

“….Anlaşılmaz bir kitab, muallimsiz olsa; mânâsız bir kâğıttan ibaret kalır.”(1)

Evet, kâinat bir kitaptır ve bu kitabın mânaları ancak en büyük mürşit olan Resûlullah Efendimizin (asm.) tercümanlığı sayesinde okunmuş, anlaşılmıştır.

Kâinatın ve insanın yaratılış gayesini, insanın Rabbine karşı vazifelerini, hayatın ve ölümün hakikatini ve daha böyle nice hikmetleri bilmenin iki yolu vardır. Birisi bunları insanın ve kâinatın yaratıcısının kelamından öğrenmek, diğeri ise sadece kendi aklını esas alarak tahminlerde bulunmak.

Vahiyden mahrum bir akıl, madde âleminin yapısı ve vazifeleri hakkında bir şeyler söyleyebilir, ama “Bu âlem niçin yaratılmıştır, bu kâinatın sahibi kimdir, insan Rabbine karşı şükür görevini nasıl yerine getirecektir, bu dünyadan sonra hangi âleme gidilecektir?” gibi hakikatleri akıl tek başına bilemez. Bunlar ancak Kur’ân güneşinden istifade ile Peygamberimizin (asm.) rehberliğinde ve onun varisi olan âlimlere ittiba etmekle bilinebilir.

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bakiduman
Binler berekallah.Abi çok güzel izahatta bulumuşunuz.Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cemdemir
Mükemmel bir izah olmuş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...