Block title
Block content

Dört hatveyi meleke haline getirmenin pratik, kısa bir yolu var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur yolunun dört adımdan oluşması ve bu adımların kısaca izahı şöyledir:

1. Hatve: Nefsi temize çıkarmamak.
2. Hatve: Ölüm ve hizmette nefsi düşünmek, zevk ve arzularda unutmak.
3. Hatve: Kusuru kendinde görüp, eriştiği iyilikleri, kudret ve zenginliği Allah’tan bilmek.
4. Hatve: Benliği unutup, kendi varlığını, Allah’ın tecellîsine bir ayna olarak bilmek.

Bu hatveleri hayat standardı ve melekesi haline getirmenin yollarını birkaç madde halinde özetleyelim.

Evvela: Risale-i Nurlara tahkiki bir şekilde vakıf olmak gerekiyor. Zira Risale-i Nurlar bütün ahlak ve ibadetlerin dinamiği ve gücü olan sağlam ve tahkik imanı ders veriyor. Tahkiki ve sağlam bir iman olmadan bu adımlar hayatımıza meleke ve standart  olamazlar.

Saniyen: Sünnet üzerine bir hayat yaşamak. Zira sünnet  Allah’ın razı olduğu ve insanı hedefe ve istikamete götürecek yegane rehber ve modeldir.

Salisen: Bize hakkı ve sabrı tavsiye edecek bir çevre edinmek gerekiyor. Zira haramları yaşayan ve teşvik eden bir ortam ve çevrede bu hatveleri yaşamak mümkün değildir. İnsan nefsini ne kadar haramlara karşı izole ederse o kadar başarı kazanır. Sarımsak bahçesinde gül sarımsak gibi kokarken; gül bahçesindeki sarımsak da gül gibi kokar. Çevrenin insanının ruh dünyası üzerinde büyük bir tesiri ve baskısı olduğu herkesçe müsellemdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...