Vesvese zararlı zannedildiği zaman, kişiye ne gibi zararlar verebilir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vesvese insana, terakki etmek ve teyakkuzda kalmak için musallat edilmiştir. Yani insan vesvese ettiği şeyi araştırıp talim ederse, insan için bu ilmen bir terakkidir.

Düşmanı olmayan bir ülkenin nasıl savunma ve askeri gücü zayıflayıp atalete düşüyor ise, aynı şekilde düşman ve mücadele edeceği bir şey olmayan insan da, fıtraten yeknesak ve atıl bir vaziyette kalıyor. Halbuki dünya bir imtihan ve terakki yeridir. Terakki ve imtihan için de mücadele ve mücahede etmek gerekir. Mücadele ve mücahede için de düşman ve rakip gerekir. İşte vesvese insana terakki için musallat edilmiş bir düşmandır, denebilir.

Bu vesvese düşmanına karşı en güzel silah ilimdir. Yani vesvese ettiğin şeyin içyüzünü bilmek ve o konuya etraflıca vakıf olmak, vesvesenin halli için kafidir. Bu yüzden, korkmadan, telaş etmeden, vesvese gelen noktaların talim ve tedkiki yoluna gidilmelidir. Vesvese ilmin müşevvikidir.

Üstad Hazretlerinin vesvese bahsinde dediği gibi, vesvese bir hüküm ya da tasdik olmadığı için, insanı mesul etmez. Tek zararı, mesul oldum zannına düşüp, ümitsizliğe kapılmaktır.

Vesvesenin kalpten gelmediğinin ve hükümsüz olduğunun en büyük şahidi ise kalbin müteessir olmasıdır. İnsan kabul edip tasdik ettiği bir şeyden dolayı üzülmez. Demek bir insan, şeytandan gelen vesveseden üzülüp sıkılıyor ise, bu onun kalbinden gelmediğinin en büyük vesikası ve delilidir.

Vesvese, önem verip üstünde düşünürsek büyür ve şişer; önemsemez, üstünde durmaz isek, kendiliğinden sönüp gider.

Bu konu hakkında detaylı bilgi için Yirmi Birinci Söz'ün İkinci Makamı olan "VESVESE RİSALESİ” ini tavsiye ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...