Vesvese zararlı zannedildiği zaman, kişiye ne gibi zararlar verebilir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya bir imtihan ve terakki yeridir. İmtihanın gereği ve terakkinin vesilesi de şeytan ve nefisle mücadele etmektir.

Mücadele ve mücahede için düşman ve rakip gerekir. İşte vesvese insanın manen terakkisi için musallat edilmiş bir düşman gibidir.

Bu vesvese düşmanına karşı en güzel silah ilimdir. Vesvesenin hakikati bilinirse insana zarar vermez. Vesvese geldiği zaman korkmadan, telaş etmeden onun define çalışılmalıdır.

Üstad Hazretlerinin ifade buyurduğu gibi; “Vesvese bir hüküm ya da tasdik olmadığı için, insanı mesul etmez. Vesvesenin zararı, tevehhümü zarardır.” Yani vesveseyi zararlı zannetmek, kalbinin bozulduğunu vehmedip ümitsizliğe kapılmaktır.

Vesvesenin kalpten gelmediğinin ve hükümsüz olduğunun en büyük şahidi ise kalbin müteessir olmasıdır. İnsan kabul edip tasdik ettiği bir şeyden dolayı üzülmez. Demek ki, bir insan, şeytandan gelen vesveseden üzülüp sıkılıyor ise, bu onun kalbinden gelmediğinin en büyük delilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...