Block title
Block content

Yirmi Yedinci Sözün Zeyli

İçerikler

 1. "O Cennette, ben Cehennemde-revâ mıdır bu? O Kehf Ashabının köpeği, ben senin Ashabının..." ifadelerini nasıl anlamalıyız?

 2. "Çünkü cüz’î fazilette ve hususî bir kemâlde, mercuh, râcihe tereccuh edebilir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 3. "Mercuh racihe tereccuh edebilir.", ifadesini izah eder misiniz?

 4. "Sahâbelere, fazilet-i külliye nokta-i nazarında yetişilemez,.." şahsi fazilet ve külli fazilet ne demektir?

 5. "Sûre-i Fethin âhirinde, sitâyişkârâne tavsifât-ı Rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur’ân’ın medih ve senâsına mazhar olan Sahabeler..." Sure-i Feth'in sonundaki ayetin sahabelere işareti nasıldır?

 6. Bir peygamberin -Hz. Musa-, veli olan birisinden -Hz. Hızır- hikmet dersi almasını nasıl açıklayabiliriz? Bundaki hikmet nedir?

 7. Efendimizin; Hz. Ali'nin ilimde, Hz. Ebu Bekir'in imanda kemalde olmalarını belirtmesi, onlara o hususta yetişilemeyeceği, ama başka hususlarda yetişilebileceği anlamına mı gelir? Hususi ve külli fazilet konusunda bilgi verir misiniz?

 8. İnsaniyet itibariyle bazı kusurları olan, bazı hadislerce Resulullah'ın tenkitlerine de düçar olan en küçük sahabeye de en büyük evliya yetişemez mi? Yoksa bu mutlak değil de genel bir ifade mi?

 9. Mehdi'nin makamının, Hz. Ebu Bekir'in makamında daha büyük olduğunu söyleyen bazı ağabeylere karşı nasıl cevap vermeliyiz?

 10. "Bid’aların revacı hengâmında ehl-i iman ve takvâdan bir kısım suleha, sahâbe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir." Bu husustaki hadisler hangileridir, konu ile ilgili örnek verir misiniz?

 11. "Cüz’î fazilette ve hususî bir kemâlde, mercuh, râcihe tereccuh edebilir." Bu kaideyi genişçe açar mısınız?

 12. "Enbiyadan sonra nev-i beşerin en efdali Sahâbe olduğu, Ehl-i Sünnet ve Cemaatin icmâı" deniliyor. Burayı açıp, diğer mezheplerdeki farklı kanaatlerden örnek verir misiniz?

 13. "O rivâyetlerin sahih kısmı fazilet-i cüz’iye hakkındadır." Cüz'i fazilet konusunu açar mısınız?

 14. "Sûre-i Fethin âhirinde sitayişkârâne tavsifât-ı Rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur’ân’ın medih ve senâsına mazhar olan sahâbelere, fazilet-i külliye nokta-i nazarında yetişilemez." Örneklerle izah eder misiniz?

 15. "Yâ Resulallah, nasıl olur ki Ashab-ı Kehfin köpeği, senin ashabınla beraber Cennete girsin? O Cennette, ben Cehennemde revâ mıdır bu? O Kehf Ashabının köpeği, ben senin ashabının..." Bu cümleleri açarak Mevlânâ Câmî hakkında bilgi verir misiniz?

 16. Sahabeler bahsine serlevha edilen Fetih Sûresi 29. ayetini ve devamını tefsir edebilir misiniz?

Yükleniyor...