Zeyl, Birinci Hikmet

İçerikler


 1. "Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyrü sülûka mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insibağ ve inikas vardır." Detaylıca izah eder misiniz?

 2. "En büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyor." Celâleddin-i Süyutî kimdir, misal verilmesine sebep olan hususiyeti nedir?

 3. "En büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar." Peki diğer peygamberlerin zamanında onlara iman edip onların sohbetlerinde bulunanların derecesi nedir?

 4. "Hatta Celaleddin-i Süyutî gibi, uyanıkken çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan veliler..." Efendimizi yüzlerce kez gören bir insan, sahabenin aldığı feyzi neden alamıyor?

 5. "Sahabelerin sohbeti, nübüvvet-i Ahmediye (asm) nuruyla... Evliyalar ise... velayet-i Ahmediye nuruyla sohbettir." Velayet ve risalet arasındaki farkı açar mısınız?

 6. "Demek, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velayet-i Ahmediye (a.s.m.) cihetindedir, nübüvvet itibariyle değil." Neden nübüvvet itibariyle olmuyor, izah eder misiniz?

 7. "Onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velayet-i Ahmediye cihetindedir, nübüvvet itibarıyla değil." Peygamber Efendimizin vefatından sonra ümmeti ile görüşmesi neden velayetiyle oluyor, risaleti devam etmiyor mu?

 8. "Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğu bununla anlaşılır..." Efendimizin sohbeti, nasıl bedeviyetten bir anda imanı en mükemmel hale getiriyor? Buna çarpıcı birkaç misal verilebilir mi?

 9. "Bir bedevi adam, kızını sağ olarak defnedecek bir kasavet-i vahşiyanede bulunduğu halde gelip, bir saat sohbet-i Nebeviyeye müşerref olur; daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahîmâneyi kesb ederdi." Misal var mı?

 10. "Hem cahil, vahşi bir adam, bir gün sohbet-i Nebeviyeye mazhar olur, sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi, mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemalat olurdu." Bunlara müşahhas misal verilebilir mi?

 11. "Bir gün sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan sahabe, medeni milletlere muallim olarak diğer memleketlere gönderilirdi." Hayatü’s-sahabeden müşahhas misaller verir misiniz?

Yükleniyor...