"O rivâyetlerin sahih kısmı fazilet-i cüz’iye hakkındadır." Cüz'i fazilet konusunu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cüzi fazilet" bir ya da birkaç yönde üstün olma durumunu ifade eder. Sahabe yüz hasletten doksanında üst seviyede iken, diğer salih mümin sadece on haslette sahabeden üstündür. Doksana karşı on haslet ile umumi fazilette üstün gelmek mümkün değildir. Buradaki yüz ve on ifadeleri sembolik bir ifade olup keyfiyeti içermez.

Mesela, bir insanda takva, cesaret, ilim gibi on adet faziletler vardır. Buna mukabil, diğer bir insanda bu faziletlerden yalnız beş tane vardır. Ancak bu kişide -diğerinde bulunmayan- cömertlik vardır. İşte, on fazilete sahip ilk adam, beş fazilete sahip adamdan külli fazilette daha üstündür. Fakat, beş fazilet sahibi cömertlik hasletinde ondan daha üstündür. Külli fazilet üstünlüğü ilk adamın; cüzi fazilet üstünlüğü ikinci adamındır.

Diyelim ki bir sahabe, yüz fazilete sahiptir. Ancak sahabe olmayan -mesela- İmam-ı Azam ilimde, Şeyh Abdulkadir Geylani ise keşfu keramet noktasında, o sahabeden söz gelişi Hazreti Vahşi’den daha üstün olabilir. Ama külli fazilet Hazreti Vahşi’nindir.

Bir iki yönde sahabeden daha üstün olmak, her yönde sahabeden üstün olmayı gerektirmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...