"O rivâyetlerin sahih kısmı fazilet-i cüz’iye hakkındadır." Cüz'î fazilet konusunu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cüz’î fazilet" bir ya da birkaç yönde üstün olma durumunu ifade eder. Sahabe yüz hasletten doksanında üst seviyede iken, diğer salih bir mü’min sadece on haslette sahabeden üstündür. Doksana karşı on haslet ile umumî fazilette üstün gelmek mümkün değildir. Buradaki yüz ve on ifadeleri temsilî bir ifadedir.

Mesela, bir insanda takva, cesaret, ilim gibi on fazilet varsa, buna mukabil, diğer bir insanda bu faziletlerden yalnız beş tanesi bulunsun. Ancak bu kişide -diğerinde bulunmayan- cömertlik sıfatı olsun. İşte, on fazilete sahip olan birinci adam, beş fazilete sahip adamdan küllî fazilette daha üstündür. Fakat beş fazilet sahibi cömertlik hasletinde ondan daha üstündür. Küllî fazilet üstünlüğü ilk adamın; cüz’î fazilet üstünlüğü ikinci adamındır.

Diyelim ki bir sahabe, yüz fazilete sahiptir. Ancak sahabe olmayan -mesela- İmam-ı Azam ilimde, Şeyh Abdulkadir Geylani ise keşfu keramet noktasında, o sahabeden daha üstün olabilir. Ama küllî fazilet o sahabenindir.

Bir iki yönde sahabeden daha üstün olmak, her yönde sahabeden üstün olmayı gerektirmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...