"Bir gün sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan sahabe, medeni milletlere muallim olarak diğer memleketlere gönderilirdi." Hayatü’s-sahabeden müşahhas misaller verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bugün, dünyanın dört bir yanında sahabe mezarlarına rastlıyoruz. Âdeta yıldızların gökyüzüne saçıldığı gibi, sahabeler de dünyanın her tarafına hak ve hakikate tercüman olmak ve İslam dinini yaymak için saçılmışlar. Ve gittikleri yerlerde, imanı ve medeniyeti tesis edip, benzeri olmayan işlere imza atmışlar.

Mesela, Hazret-i Muaviye, Suriye’ye; Muaz bin Cebel, Yemen’e; Amribn-i As, Mısır’a; Sad bin Ebi Vakkas, İran’a, Hz. Ömer zamanında, bütün medeni devletlere ve kavimlerine imanı ve İslam’ı götürmüşler, onlara hem idareci hem mürebbi hem de imamlık etmişler. Onların idaresinde, her şey mükemmel olmuş. Dillere destan işler ve icraatlar yapmışlardır.

Hazret-i Ömer’in devri için: “Kurt, koyunla barış içinde yaşar.” darb-ı mesel olarak tarihe geçmiştir. Adaleti, insanlığa rehber olmuştur. Hazret-i Muaviye’nin Suriye’deki hizmetleri ve ulaştığı iktisadî seviye dillere destandır. Buna benzer daha nice güzel işler, binlerce misaller vardır. Bütün bu kemalat ve güzelliklerin hepsi onların mürebbi ve hocası olan Hazret-i Peygamber (asm)’in kemalat ve güzelliğinin bir yansımasıdır.

Resulullah Efendimizi (asm.) öldürmek üzere zehirli kılıcıyla yola çıkan Ömer’in, Resulullah ile yüz yüze gelmesi ile âdeta manen yıkanmış ve bütün kötülüklerden arınmış olarak başka bir Hz. Ömer (ra)’e inkılab etmesi ve insanlık tarihinde adaletin ve hakkaniyetin nişanesi olması en bariz bir misaldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...