"Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksir-i nuranî olduğu bununla anlaşılır..." Efendimizin sohbeti, nasıl bedeviyetten bir anda imanı en mükemmel hale getiriyor? Buna çarpıcı birkaç misal verilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir delikanlı düşünün, duyguları gayet durgun ve dingin iken, en büyük günahların aleni işlendiği bir ortamda, bir iki dakika içinde bütün duyguları feveran ettiği gibi bütün dünyası bir anda değişiveriyor, hatta mecnuna dönebiliyor.

Demek insanın duygu ve düşüncelerinin feveran edip şahlanması için bir iki dakika hatta bir bakış bir nazar yeterli oluyormuş. O halde bu durum akıldan da vakadan da uzak değildir.

Aşk mektebinde öyle uzun uzadıya bir eğitim ve öğretim gerekmiyor, bir an-ı seyyal bir aşığı deli (veli) etmek için yetiyor.

Sohbet-i Nebeviyede öyle bir iksir, yani manevi bir etki ve uyarma özelliği bulunuyor ki, bir bedeviyi bir anda en yüksek makama çıkarabiliyor.

Manevi şeylerde, maddi şeylerde olduğu gibi zaman, mekan kaydı bulunmuyor. Mesela bir insanın iyi bir doktor olabilmesi için en az on beş yıl tahsil görmesi gerekir. Ama aşk, gönül, maneviyat alemlerinde terakki etmek için zaman ve mekan kaydı bulunmuyor. Bazen basit bir olay basit bir bakış basit bir adım insanı aşkın sevginin doruklarına çıkarabiliyor. Tarihte bunun çok örnekleri var.

Fudayl b. İyad hem eşkıyalık eder hem de Merv şehrinde bulunan bir cariyeye aşık olmuştu. Bu aşkını bir müddet insanlardan gizlemiş, kimselere bir şeyler demeden o cariyenin olduğu evin yakınlarına bazı geceler gider olmuştu.

İşte o gecelerin birinde o cariyenin evine doğru giderken, evin duvarının yakınlarına geldiğinde içeriden dışarıya süzülen bir Kur’an sesi duydu. Kur’an’ı okuyan zat, tam o esnada Hadid Sûresi’nin 16. ayetini okuyordu. Bu ayetle birlikte Fudayl b. İyad’ın dünyası değişiyor, eşkıyalıktan evliyalığa geçiyordu.

“İman edenlerin Allah’ı anma ve Hak’tan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin saygı ile yumuşamasının zamanı gelmedi mi?..” (Hadid, 57/16)

Fudayl b. İyadı velayet makamına çıkaran, bir an kulağına gelen bu Kur’an tilaveti idi...(1)

(1) bk. TDV İslam Ans. "Fuday b. Iyaz" md., XIII, s. 208.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...