Block title
Block content

Zeyl, İkinci Sebep

İçerikler

 1. "Fıtraten hissiyât-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlâka meftun ve izzet ve mübahate meyyal olan sahabeler..." Buradaki "fıtraten" kelimesini açar mısınız, bu vasıfları taşıyan sahabelerden örnek verir misiniz?

 2. "Sahâbeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemâlât-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." buradan istisnalar olduğu mu anlaşılmalı?

 3. "Sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler." Sahabeler melek midir?..

 4. "Habibullahın (a.s.m.) âlâ-yı illiyyîn-i kemâlâtındaki makamına bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak, mukteza-yı seciyeleridir." Hata, kusur ve günahları olan sahabeleri nasıl mütalaa edeceğiz?

 5. "Meselâ, nasıl ki zaman oluyor, medeniyet-i beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimaiye-i insaniye dükkânında, bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri..." Bu paragrafı devamıyla açar mısınız?

 6. "Sahâbeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemâlât-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." Bunun sebebi hayır ile şerrin, sıdk ile kizbin arasındaki mesafe midir?

 7. "Kizb ve şer ve bâtılın dellâlı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab..." Müseylime-i Kezzap kimdir, burada mevzu edilmesinin ana gayesi nedir?

 8. "Sahâbeler, elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler." Bazı sahabelerin yalan yere yemin etmeleri ile bu cümleyi nasıl bağdaştırabiliriz?

 9. "... fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlâka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler,.." deniyor. Sahabelerin fıtraten ulvi hislere sahip ve yüksek ahlaka meftun oluşları doğuşlarından mı geliyor, yoksa sohbet-i Nebeviyeden mi?

 10. "Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar sahâbelere yetişemiyorlar?" Muhyiddin-i Arabî hakkında bilgi verir misiniz, neden özellikle o örnek verilmiş olabilir?

 11. "Kimin haddi var ki, sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin?" Kendilerini sahabelerle kıyaslayanlar var, bu ifadenin geçtiği paragrafı açar mısınız?

 12. "Bir zaman kalbime geldi: Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar Sahâbelere yetişemiyorlar?" Üstad Hazretleri dahi bu konuyu merak etmiş. Sahabe efendilerimizle ilgili fazilet konusunu neden kolay kavrayamıyoruz?

 13. "Keşke, birtek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibâdetten daha iyi idi." cümlesini; "Risale-i Nur mesleğinde zevk aranmaz." ilkesine göre izah edebilir misiniz?

 14. Üstadımıza "سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلٰى" kelimesinin manası nasıl inkişaf etmiş olabilir ki, bir tek namazın tamamında bu hâli yaşamak istiyor?

 15. "Evet, Kur’ân-ı Hakîmin envârıyla hâsıl olan o inkılâb-ı azîm-i içtimaîde..." paragrafı açar mısınız, ta ki sahabelerin hakikatlerden nasıl beslendiklerini ve onlara yetişilemeyeceğini anlayabilelim?

 16. "İşte, şu hikmete binaen, bütün hissiyatları uyanık ve letâifleri hüşyar olan sahabeler..." Sahabelerin mucizevi yetişme ortamlarını biraz daha betimlemeniz mümkün mü?

 17. "O infilâk ve inkılâptan sonra, git gide letâif uykuya ve havâs o hakaik noktasında gaflete düşüp,..." Buradaki "inkılap ve infilak" ne olabilir?

 18. Ülfetten nasıl kurtulabiliriz?

 19. Sahabeye yaklaşmanın yollarından biri de "Kuvvetli, tefekkürî bir ameliyat" olarak ifade ediliyor. Buradan Risale-i Nur davasını ve hakikatlerini anlayabilir miyiz, başka emsali var mıdır?

Yükleniyor...