Zeyl, İkinci Sebep

İçerikler


 1. "Sahabeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." Bunun sebebi hayır ile şerrin, sıdk ile kizbin arasındaki mesafe midir?

 2. "Sahabeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." Buradan istisnalar olduğu mu anlaşılmalı?

 3. "Kizb ve şer ve batılın tellalı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab..." Müseylime-i Kezzap kimdir, burada mevzu edilmesinin esas gayesi nedir?

 4. "Fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlaka meftun ve izzet ve mübahate meyyal olan sahabeler..." İzah eder misiniz?

 5. "Sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler." Sahabeler hata yapmazlar mı; izah eder misiniz?

 6. "Habibullahın (a.s.m.) âlâ-yı illiyyîn-i kemalatındaki makamına bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak, mukteza-yı seciyeleridir." Hataları olan sahabeleri nasıl anlayabiliriz?

 7. "Mesela, nasıl ki zaman oluyor, medeniyet-i beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimaiye-i insaniye dükkânında, bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri..." Bu paragrafı devamıyla açar mısınız?

 8. "Kimin haddi var ki, sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin?" Kendilerini sahabelerle kıyaslayanlar var, bu ifadenin geçtiği paragrafı açar mısınız?

 9. "Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar?" Sahabe efendilerimizle alakalı fazilet konusunu neden kolay kavrayamıyoruz?

 10. "Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar?" Muhyiddin-i Arabî hakkında bilgi verir misiniz, neden özellikle o misal verilmiş olabilir?

 11. Üstadımıza "سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلٰى" kelimesinin manası nasıl inkişaf etmiş ki, bir tek namazın tamamında bu hâli yaşamak istiyor?

 12. "Keşke, bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyi idi." Cümlesini "Risale-i Nur mesleğinde zevk aranmaz. " kaidesine göre izah edebilir misiniz?

 13. "Evet, Kur’ân-ı Hakîmin envârıyla hasıl olan o inkılab-ı azîm-i içtimaîde..." Paragrafı açar mısınız, ta ki sahabelerin hakikatlerden nasıl beslendiklerini ve onlara yetişilemeyeceğini anlayabilelim?

 14. "Bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşyar olan..." Sahabelerin mucizevi yetişme muhitlerini biraz daha tasvir etmeniz mümkün mü?

 15. "O infilak ve inkılaptan sonra, git gide letaif uykuya ve havas o hakaik noktasında gaflete düşüp,.." Buradaki "inkılap ve infilak" ne olabilir?

 16. Sahabeye yaklaşmanın yollarından biri de "Kuvvetli, tefekkürî bir ameliyat" olarak ifade ediliyor. Buradan Risale-i Nur davasını ve hakikatlerini anlayabilir miyiz, başka emsali var mıdır?

Yükleniyor...