"Şu kâinatta görünen ve bilinen bütün letaif, bütün mehasin, bütün kemalat, bütün incizabat, bütün iştiyakat, bütün terahhumat birer manadır, birer mazmundur, birer kelime-i maneviyedir..." Yedinci Medarı özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"YEDİNCİ MEDAR: Şu kâinatta görünen ve bilinen bütün letâif, bütün mehâsin, bütün kemâlât, bütün incizâbat, bütün iştiyâkat, bütün terahhumat birer manadır, birer mazmundur, birer kelime-i mâneviyedir ki, şu kâinatın Sâni-i Zülcelâlinin lütuf ve merhametinin tecelliyâtını, ihsan ve kereminin cilvelerini bizzarure, bilbedâhe kalbe gösterir, aklın gözüne sokuyor."

"Madem şu âlemde bir hakikat vardır. Bilbedâhe hakikî rahmet vardır. Madem hakikî rahmet vardır. Saadet-i ebediye olacaktır. Onuncu Sözün Dördüncü Hakikati, İkinci Hakikati ile beraber şu hakikati gündüz gibi aydınlatmıştır." (Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat, İkinci Esas)

İnsana şiddetli bir iştiyak, bir beka arzusu ve bir cezbolunma duygusu verip, sonra insanı kör kuyuya, yokluğa ve hiçliğe yuvarlamak rahmetle, ihsanla, lütufla ve kemalle asla bağdaşmaz. Bu sebeple kâinatta görünen güzellikler, mükemmellikler, iyilikler, ihsanlar ve şefkatlar çok açık bir şekilde ahiret hayatının bir ispatı bir işareti bir delili olmaktadır.

Bu Yedinci Medarda Cenâb-ı Hakk’ın Kerim ve Rahim isimleriyle, Cevvad ve Cemil isimlerinin ahireti iktiza ettikleri izah ve ispat edilmiş bulunuyor. Zira bu dünya numune ve gölgeleri gösterir. Sahibinin emrini yerine getireceklere de bu numune ve gölgelerin asıllarının verileceği hem akıl hem de nakil bize bildirmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...