"Cenâb-ı Hak bütün esmasıyla ve kâinat bütün hakaikiyle ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve kütüb-ü semaviye bütün âyâtıyla gösterdikleri haşir…" Bu ifadeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada dünya hayatından sonra ebedî bir ahiret âleminin geleceğinin delilleri dört ana maddede toplanmış oluyor.

Birinci madde, “Cenâb-ı Hakk’ın bütün esması.” Bu maddenin izahı Onuncu Söz’ün tamamıdır.

İkinci madde, “kâinatın bütün hakikatleri.” Bu madde birinci madde ile yakından alakalıdır. Zira, “hakiki hakaik-i eşya esma-i İlahiye” olduğuna göre, kâinattaki bütün hakikatler ahiretin varlığını da gösterir. Mesela, nimet, hikmet, rahmet bu kâinatta hükmeden ve her şeyde eserlerini gösteren birer hakikattirler ve Haşir Risalesinde “Nimeti nimet, hikmeti hikmet, rahmeti rahmet eden saadet-i ebediyedir.” buyurulur.

Diğer iki madde ise, bütün peygamberler ve yine bütün semavi kitaplardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...