"Şu mübarek kelime, İslâm nişanı olduğu gibi..." Bismillah'ın, İslam nişanı olmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nişan: İşaret, iz, belirti ve alamet demektir. Besmelenin İslam’ın nişanı olması ise şudur: Dünyanın herhangi bir ülkesine gitseniz ve orada, birisinin yemek yerken besmele çektiğini görseniz, hemen dersiniz ki: “Bu Müslüman’dır.” Ya da orada bir kişinin arabaya binerken, arabadan inerken, su içerken ya da bunlar gibi bir işe başlarken besmele çektiğini işitseniz, hemen onun Müslüman olduğunu anlarsınız.

İşte besmele bu şekliyle İslam’ın nişanıdır; o da Cami gibi, ezan gibi, namaz gibi İslam’ın bir alameti ve izidir. Bu alamet kimde gözükse onun Müslüman olduğuna hükmedilir.

Şu kıssa-i Nebevî (s.a.v.) besmele kelimesinin nasıl bir nişan olduğunu beyan buyurmaktadır. Şöyle ki:

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Taif’ten dönerken bir bağa uğramıştı. Bağın sahiplerinin Addas isminde bir köleleri vardı. Addas Hıristiyan bir kimse idi. Bağ sahipleri Addas ile Peygamber Efendimiz’e bir tabak üzüm gönderdiler. Addas üzüm salkımlarını getirip Resul-i Ekrem Efendimize takdim etti. Peygamber Efendimiz de "Bismillah" diyerek üzümleri yemeye başladı. Addas şöyle dedi:

"Allah´a and olsun ki söylediğin bu kelimeyi bu belde halkı asla söylemez."

Peygamber Efendimiz ona: “Ey Addas! Sen hangi beldedensin, dinin nedir?” diye sordu.

Addas: “ Hristiyanım, Ninova halkındanım.” dedi.

Efendimiz: “Salih adam olan Yunus bin Metta´nın şehrindensin öyle mi?” dedi.

Addas: “Yunus bin Metta´yı nereden tanıyorsun?” diye sordu.

Resul-i Ekrem Efendimiz: “O benim kardeşimdir. O peygamberdi, ben de peygamberim!” diye buyurdu.

Peygamber Efendimizin bu sözleri üzerine Addas onun üzerine yumuldu, başını ve ellerini öpmeye başladı. Öte taraftan bahçe sahipleri olan Utbe ile Şeybe, Hristiyan kölesinin yaptıklarını görüyorlardı.

Addas, efendilerinin yanına döndüğünde ona şöyle dediler: "Yazıklar olsun sana ey Addas! Sana ne oldu ki şu adamın başını ve ellerini öpüyordun?"

Addas şu karşılığı verdi: "Ey efendim! Yeryüzünde bundan daha hayırlı bir adam yoktur. Bana ancak bir peygamberin bilebileceği haberleri iletti." (İbn-i Hişam, II/63)

İşte besmele öyle bir nişandır ki, Addas o nişanın celbiyle Müslüman olmuştur.

Cenab-ı Hak bu nişanı dilimizden eksik etmesin. Âmin!..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...