Üstad'ın sendikalara bakış açısı nasıldır? Sendikalara üye olmak doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Üstad Hazretlerinin sendika hakkında doğrudan bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.

İkincisi, gireceğimiz kurum, İslam’a karşı değilse, İslam’a aykırı düşünce ve hareketlerde bulunmuyorsa, oraya üye olmakta bir sakınca yoktur. Özellikle, çağımızda kolektif şuurun ön plana çıktığı bir zamanda, cemaat ya da örgüt planında hakları savunmayı zorunlu hale getiriyor.

Üçüncüsü, insanların kendi haklarını savunması kadar tabii bir şey olamaz. Peygamberimiz (asv)

“İşçilerin alın teri kurumadan ücretlerini verin.”(1)

şeklindeki emri, İslam’ın bu konudaki tavrını ortaya koymaktadır.

Dördüncüsü, Hz. Peygamber (asv)'in “Hilfu’l-fudul” cemiyetine dahil olması, peygamber olduktan sonra da

“Bugün öyle bir cemiyet olursa yine onu destekleyeceğim.”(2)

manasına gelen ifadeleri, haksızlığa karşı durmanın, hak-hukuk aramanın kutsal bir görev olduğunu göstermektedir.

Yeter ki, maksat “bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek." olsun, yeter ki maksat “ideolojik bir kalkışma değil, kurumun üyesi olan işçilerin hakkını korumak" olsun, yeter ki, İslam’ın prensiplerine ters düşen hareketlere, taşkınlıklara yer verilmesin; haklı iken haksız duruma düşülmesin. Bu şartlar gözetilirse, sendikaya üye olmakta bir sakınca yoktur.

Beşincisi, bazı anarşist ve haktan ziyade, kaosa ve sapkın ideolojilere hizmet eden sendikalardan da uzak durmak gerekir. Mesela Marksist bir sendikada Müslüman birisinin işi olmaz ve olmamalı.

Dipnotlar:

(1) bk. Zevaid, IV/98.

(2) bk. Ahmed b. Hanbel, 1/190, 193.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...