"Şu rahmet-i İlahiyenin âsârıyladır ki; her zîhayat, kendine mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm'dir, çok bağışlayandır." (İsrâ, 17/44)

Konuşmak hâl ve kal diliyle olmak üzere iki türlüdür.

Meselâ, duvarda asılı duran bir tablo bize çok şeyler anlatabilir. Burada esas olan hâl dili ile verilen mesajlardır.

Semada olsun zeminde olsun her şey ve her mahlûk Allah’ı tesbih eder, onun isim ve sıfatlarını ilan ve izhar ederler. Yani her varlık, her şeyiyle mükemmel yaratılmış olmasıyla Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ettiği gibi aynı zamanda kemal sıfatlarla da tavsif eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...