"Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü nokta: Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lâfız mânaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de bu maddî ve cismânî olan âlem-i şehadet dahi bir cesettir, bir lâfızdır, bir surettir; âlem-i gaybın perdesi arkasındaki esmâ-i İlâhiyeye dayanır, hayatlanır, istinad eder, canlanır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddî güzellikler kendi hakikatlerinin ve mânâlarının mânevî güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatleri ise, esmâ-i İlâhiyeden feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir. Ve bu hakikat, Risale-i Nur'da kat'î ispat edilmiştir."(1)

Suret, bir şeyin dış görünüşü ve biçimidir. Hakikat ise o dış görünüş ve biçimi ayakta tutan ve ona kaynaklık eden soyut emir ya da komuttur. Mesela, ağacın gövdesi ve buna bağlı olan dal, yaprak, çiçek ve meyveleri suret iken, ağacın kökü ya da köke asıl kaynaklık eden ukde-i hayat hakikatidir.

Ağacın binlerce meyve ve yaprağının Allah’ın bir kanunu, iradesinin bir cilvesinin bulunduğu bir merkezden tedbir ve idare edilmesi ve bir meyvenin idaresi diğer meyvenin idaresine mani olmaması, bu ukde-i hayat olan hakikat sayesindedir.

Ağacın merkezindeki ukde-i hayat ve Emr-i Rabbani olarak tarif edilen manadan kasıt, ağacın tedbir ve idare edildiği ağacın ruhu hükmünde olan bir kanundur. Yani ağacın bütün tedbir ve sistemi bu bir merkezde bulunan kanun tarafından sağlanıyor. Bu kanun ve merkez aynı anda her bir meyvenin yanında hazır ve nazır gibi durabiliyor. O meyve ve yaprakların bütün ihtiyaç ve gereksinimleri bu merkezdeki kanun eli ile sevk ediliyor. Bu kanunun o meyveler ile irtibatı maddi ve yayılma yolu ile olmuyor. Adeta bu ağacın ruhu hükmünde olan merkezdeki kanun her bir meyve ve yaprak yanında zamansız ve mekansız bulunuyor. Bir tek kanun somut bir cüzi iken, binlerce meyve ve yaprağın yanında hazır ve nazır bulanabiliyor.

İşte bu harika işlere hakikat dendiği gibi, bu hakikate müstenit olan ağaca da suret deniyor. Zaten konu bütünlüğü ile cümleye bakıldığında mana anlaşılıyor. Ruh ile ceset gibi; ruh hakikat, ceset ise surettir.

(1) bk. Şualar, Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...