"Tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak..." ifadesine göre "münkir olmayan tabiatçılar" da mı var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabiat fikrini savunan ekoller iki guruptur.

Birinci grup; tabiata, yani maddeye ezeliyet verenlerdir. Bunlar Allah’ın varlığını ve birliğini tamamen inkâr eden ateistlerdir. Materyalist fikrini savunan ekoller bu fikir üzerine gidiyor. Bunlar Allah’ın varlığını kabul etmiyor, sebeplerin ezelî olduğuna inanıyor ve bütün neticelerin sebeplerin eliyle meydana geldiğini kabul ediyorlar. Tabiat Risalesi'nde birinci muhatap bu fikirde olanlardır.

İkinci grup ise, deizmi savunan tabiatçılardır. Bunların fikrinin özü ise; Allah vardır, maddeyi ve sebepleri ilk olarak yoktan var eden ilk ve asıl sebeptir. Yani maddenin ezele doğru gidip, birbirini icat etmesini akılları kabul etmediği için, fani olmaktan münezzeh, ezelî ve ebedî bir zâtın varlığını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ama bunlar Allah’ı sadece bir ilk sebep olarak görüp, Ulûhiyet ve Rububiyet sıfatlarını inkâr ediyorlar.

Bunların fikrine göre Allah kâinatı hiçten ve yoktan var etti, sonra kâinatın tedbir ve idaresini tabiata ve sebeplere devretti.

Aristo felsefesinin ve mekanik materyalistlerin fikrinin esası budur. İşte ikinci planda kalan ve Allah’ı bütünü ile inkâr etmeyen tabiatçılar bunlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ciddeli
Açıklamanız bilgilendirici olmakla birlikte, 'tabiiyyunun münkir olmayan kısmı' için yeterli olamamıştır. İki grubun da içyüzü 'ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe ' olduğu anlaşılıyor. Bence tabiiyyunun münkir olmayan kısmı, bu işin felsefi boyutuyla ilgilenmeyen, ilmi çalışmalarını yapan fen bilim insanlarıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
münkirin anlamı açıklanıp risale-i nurda nasıl geçiyor. ikinci kısım denilen kısımdada inkar var dediğiniz gibi uluhiyet ve rububiyeti inkar ediyorlar bu yönlerde Allah celle celalühün ayetlerinden değilmi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

 Yoksa "Bir Allah var" deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnad etmek, hâşâ hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci' tanımak ve herşeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikatı onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevî cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler.
Emirdağ Lahikası-1 ( 203 )
 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...