"Kendilerini de inkâr ettiler, 'Hiçbir şey yok' diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek bu kâinatın bütün mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle iktiza ettikleri ve gösterdikleri bir Fâil-i Muhtârı, bir Sâni-i Hakîmi bilmemek veya inkâr etmek, ne kadar acip bir cehalet ve divanelik olduğu tarif edilmez."

"Evet, dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa, o da bu inkârdır. Çünkü kâinatın mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle vücut ve vahdetine şahitler bulunduğu halde Onu görmemek, bilmemek, ne derece körlük ve cehalet olduğunu, en kör cahil de anlar."

"Hattâ, diyebilirim ki, ehl-i küfrün içinde, kâinatın vücudunu inkâr ettiklerinden ahmak zannedilen Sofestâîler, en akıllılarıdır. Çünkü, kâinatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve Hâlıkına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, kâinatı inkâra başladılar. Kendilerini de inkâr ettiler, 'Hiçbir şey yok.' diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar."(1)

Sanatı kabul edip sanatkârı inkâr etmek, fiili kabul edip faali inkâr etmek, eseri kabul edip eser sahibini tanımamak ahmaklığın en derinidir. Tabiatçı ve ateistler sanatı, eseri ve faili kabul edip, onun zaruri bir gereği olan sanatkârı, eser sahibini ve faili inkâr ettiklerinden dolayı ahmakların en ahmaklarıdırlar.

Sofestai, müsbet veya menfi hiçbir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (septisizm) mensubu kimselerdir. Alemde hakikat namına hiçbir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevküsafa, şiir ve edebiyatla eğlenen safsatacılar.

Sofestailer kâinatın yaratıcısını kabul etmemek için her şeyi inkâr ettiler. Çünkü sanat ile sanatkâr arasındaki zaruri bağı görüyorlar ve bu bağdan kurtulmak için sanatı da inkâr etmek zorunda kalıyorlar. Oysa ateistler ve tabiatçılar bu bağı görmüyorlar ve doğrudan sanatkârı inkâr ederek sofestailerden daha ahmakça bir hükme gidiyorlar.

Yani sofestailerin durumu, akıl açısından tabiatçılara göre daha ehven bir ahmaklık oluyor.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...