"Tarikatların içerisinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kübrâ iddia olunan Tarik-i Nakşibendî..." Nakşibendî tarikatının mesleği nedir ki bu şekilde bir tavsifatla methediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tarikatler hakikatlerin yollarıdır. Tarikatlerin içerisinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kübrâ iddia olunan tarik-i Nakşibendî hakkında,..”(1)

Burada geçen “iddia olunan” ifadesi, bu iddiada bulunanlar tarafından dile getirildiğini gösterir. Bir başkası da başka bir tarikatı cadde-i kübra olarak görebilir.

En Meşhur

Nakşî tarikatı tarikatlar içinde en yaygın en geniş en bilinen tarikattır ve "meşhur" ifadesi buna matuftur.

En Yüksek

Bir çokmüceddid, müçtehid, kutub ve evliya Nakşî tarikatından çıktığı için, çok yüksek bir makam olarak telakki edilmiştir. İmam-ıRabbânî (ra), Maruf-uKerhî (k.s.), Sırr-ı Sekati (k.s.), Cüneydi Bağdadî (k.s.) gibi büyük evliyalar bunlara misal olarak verilebilir.

Cadde-i Kübrâ

Nakşilik tarikatı hem ilmî, hem herkesin gidebileceği şekilde riski olmayan bir yoldur. Malum vahdet-i vücut mesleğinde olduğu gibi her tarikat mesleği herkese açık herkesin rahat-ı kalb ile gidebileceği bir yol olamıyor. Ama Nakşîlik bu hususta cadde-i kübra (herkesin süluk edebileceği mânada) unvanını hak eden bir meslektir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...