"Tarikatların içerisinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kübra iddia olunan Tarik-i Nakşibendi..." Nakşibendi tarikatının mesleği nedir ki bu şekilde bir tavsifatla methediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tarikatler hakikatlerin yollarıdır. Tarikatlerin içerisinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kübra iddia olunan tarik-i Nakşibendi hakkında,..”(1)

Burada geçen “iddia olunan” ifadesi, bu iddiada bulunanlar tarafından dile getirildiğini gösterir. Bir başkası da başka bir tarikatı cadde-i kübra olarak görebilir.

En Meşhur

Nakşi tarikatı tarikatlar içinde en yaygın en geniş en bilinen tarikattır ve "meşhur" ifadesi buna matuftur.

En Yüksek

Birçok müceddid, müçtehid, kutub ve evliya Nakşi tarikatından çıktığı için, çok yüksek bir makam olarak telakki edilmiştir. İmamı Rabbânî (ra), Marufu Kerhî (k.s.), Sırr-ı Sekati (k.s.), Cüneydi Bağdadî (k.s.) gibi büyük evliyalar bunlara misal olarak verilebilir.

Cadde-i Kübra

Nakşilik tarikatı hem ilmî, hem herkesin gidebileceği şekilde riski olmayan bir yoldur. Malum vahdet-i vücut mesleğinde olduğu gibi her tarikat mesleği herkese açık herkesin rahat-ı kalb ile gidebileceği bir yol olamıyor. Ama Nakşilik bu hususta cadde-i kübra (herkesin süluk edebileceği manada) unvanını hak eden bir meslektir.

1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...