"Tarikatler hakikatlerin yollarıdır." İzah eder misiniz, hangi tarikatler, hakikatlerin yollarıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Tarikatler hakikatlerin yollarıdır...”(1)

Hakikat, İslam şeriatının iman, ibadet ve ahlaka dair hükümleri ve meseleleridir. Mesela, Allah’a iman, imanın bir hakikati, namazı ikame etmek ibadetin bir hakikati, cömertlik de ahlakın bir hakikatidir.

Tarikatların nihaî gayesi ise iman, ibadet ve ahlakın bu hakikatlerine ulaşmak ve onları güzelce yaşamaktır.

Tarikatlar bu gayeye ulaşma konusunda kendilerine has birer disiplin, birer usul teşkil etmişlerdir. Hepsinin gayesi aynı olmakla beraber hedefe götüren yol ve usulleri farklıdır.

Mesela, Kadirîler yedi adımda nefsi ıslah edip hakikate ulaşırlarken Nakşîler on adımda hakikate ulaşmayı gaye edinmişler. Her tarikat mesleğinin bunun gibi muhtelif yolları bulunuyor.

Üstadımız bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

"Ehl-i sülûk, tarik-i hafâda letâif-i aşere üzerine, tarîk-i cehirde nüfus-u seb'a üzerine sülûk etmişlerdir. Bu fakir, âciz ise dört hatveden ibâret, hem kısa, hem sehl bir tariki, Kur'ân'ın feyzinden istifade etmiştir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.
(2) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...