"Tarikatler hakikatlerin yollarıdır." İzah eder misiniz, hangi tarikatler, hakikatlerin yollarıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Tarikatler hakikatlerin yollarıdır...”(1)

Hakikat, İslam şeriatının iman, ibadet ve ahlaka dair hükümleri ve meseleleridir. Mesela Allah’a iman imanın bir hakikati, namazı ikame etmek ibadetin bir hakikati, cömertlik de ahlakın bir hakikatidir.

Tarikatların nihai amacı ise iman, ibadet ve ahlakın bu hakikatlerine ulaşmak ve onları güzelce yaşamaktır.

Tarikatlar bu amaca ulaşma konusunda kendilerine özgü birer disiplin, birer usul birer metot oluşturmuşlar. Hepsinin amacı aynı, ama amaca götüren yol ve usulleri farklı.

Mesela, Kadiriler yedi adımda nefsi ıslah edip hakikate ulaşırlarken Nakşiler on adımda hakikate ulaşmayı prensip edinmişler. Her tarikat mesleğinin bunun gibi muhtelif yolları bulunuyor.

Üstadımız bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

"Ehl-i sülûk, tarik-i hafâda letâif-i aşere üzerine, tarîk-i cehirde nüfus-u seb'a üzerine sülûk etmişlerdir. Bu fakir, âciz ise dört hatveden ibâret, hem kısa, hem sehl bir tariki, Kur'ân'ın feyzinden istifade etmiştir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.
(2) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...