Bediüzzaman Hazretlerinin Nakşibendi Tarikatı hakkındaki düşüncelerini paylaşır mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat, ehl-i sünnet dairesinde olan bütün tarikat, meslek ve meşreplerini sahiplenir ve onları müdafaa eder. Günümüzde bazı sapkın fırkaların tasavvufa olan hücumlarını ve saldırılarını; Üstat gayet ilmi ve mukni cevaplarla savunur. Nakşi Tarikatı, İslam aleminin en güzel ve parlak tarikatlarındandır.

Üstat Nakşi ve Kadri Tarikatının nefis terbiyesi hususundaki tarz ve metotlarını şöyle izah ediyor:

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman, elbette sümbüllenip neşvünemâ bulamaz, ölür gider. Kezâlik, ene ile tâbir edilen enâniyetin kalbi, "Allah Allah" zikrinin şuâ ve hararetiyle yanıp delinirse, büyüyüp gafletle firavunlaşamaz. Ve Hâlık-ı Semâvat ve Arza isyan edemez. O zikr-i İlâhî sâyesinde ene mahvolur."

"İşte Nakşibendîler, zikir hususunda ittihaz ettikleri zikr-i hafî sayesinde, kalbin fethiyle, ene ve enâniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefs-i emmârenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır. Kezâlik, Kâdirîler de, zikr-i cehrî sayesinde tabiat tâğutlarını tarümâr etmişlerdir."
(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...