"Niçin Muhyiddin-i Arabî gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar?" Muhyiddin-i Arabî hakkında bilgi verir misiniz, neden özellikle o misal verilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhyiddin-i Arabî, büyük bir İslam âlimi ve mutasavvıfıdır. Üstad'ın ifadesiyle “ulûm-u İslamiyenin bir mucizesi”dir.

Muhyiddin-i Arabî, veraset-i nübüvvet olan velayet-i kübra mesleğinden gitmediği halde, kendine has hususi bir yolla büyük bir velayeti kazanmış bir uç misal olduğu için ismi zikrediliyor.

Vahdet-i vücut mesleği hem riskli, hem dar, hem de hususi bir meşrep olup, tarihte çok dikkat çeken bir yere sahiptir. Tevhitte istiğrak olan bu mesleğin cazibesi, şatahatı çokların dikkatini çekmiş, lakin bu yolda muvaffak olan çok az olmuştr; Sadreddin Konevi bunlardan bir tanesidir.

İbni Arabî adı ve “Şeyhü’l-Ekber” (En Büyük şeyh) lakabıyla tanınan Muhyiddîn-i Arabî, vahdet-i vücut meşrebine nihai mertebede bağlı olan, şöhreti tüm İslam âlemine ve Avrupa’ya yayılan en büyük mutasavvıflardan biridir.

Muhyiddîn-i Arabî, 1165 yılında Endülüs’ün Mursiya şehrinde doğdu. Soyu, cömertliğiyle meşhur Tayy kabilesine dayanır. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Anadolu’yu dolaştı. Ömrünün sonlarında Şam’a yerleşti ve birçok eser telif etti. En büyük eseri olan "Fütühât-ı Mekkiye"de tasavvufa dair görüşlerini açıkladı. "Fusûsü’l-Hikem" adlı eserinde ise, Hz. Âdem’den Hâtemü’l-Enbiyâ (asm)’ya kadar yirmi sekiz peygamberin derecelerine göre temsil ettikleri hakikatleri hikmetler şeklinde anlattı.

1240’ta vefat eden Muhyiddîn-i Arabî’nin türbesini Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi dönüşünde tamir ettirmiş ve Osmanlı ulemasından Şeyhul İslam Kemalpaşazâde’nin fetvasını türbenin duvarına astırmıştır. Bu fetvada "onun büyük bir sufî ve âlim olduğu, fikirlerinin manasını anlayamayanların onun aleyhinde menfî hüküm vermelerinin yanlış olduğu" beyan edilmektedir.

Muhyiddîn-i Arabî’ eserlerinde şeriatin zahirine zıt ifadeler bulunduğu iddiasıyla birçok âlim tarafından tenkit edilmiştir. Üstad Bediüzzaman ise onun bazı hatalarını izah eder, ancak manevi şahsiyeti hakkında da övgüyle bahseder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...