Block title
Block content

Tezahürat-i hayatiye ile rumuzat-i hayatiye arasında ne gibi bir fark vardır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Altıncısı: Zevilhayat olanların, tezahürât-ı hayatiye denilen, Hâlıklarına tahiyyatları; ve rumûzât-ı hayatiye denilen, Sânilerine tesbihatları; ve semerat ve gayât-ı hayatiye denilen, Vâhibül-Hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkürle görüp şehadetle göstermektir."(1)

İnsan şu kainatın halifesi ve kumandanı hükmünde olduğu için, bütün kainatın ve içindekilerin hayatları ile Allah’a yapmış oldukları tesbih ve tahiyyeleri, iman ve tefekkür gözü ile görüp bunları Allah’a şahitlik ve tanıklık  makamında takdim etmektir.

Burada tezahür kelimesi hamd ve tahiyyata  işaret ediyor. Yani hayat sahibi mahlukatın hayatları ile yapmış oldukları hamd ve tahiyyeler, hayatın zahir olması ile açığa çıkıyorlar.

Rumuz kelimesi de tenzih ve paklığı ifade eden tesbih kelimesine bakıyor. Sanatkarın kemali sanatındaki kemalden anlaşılır, mülahazasınca bütün hayatlılar, hayatındaki mükemmel nakış ve sanatların işaret ve remizleri ile Allah’ın eksik ve noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes olduğuna tanıklık ve şahitlik ediyorlar. İnsan  bu şahitliği iman ve tefekkür ile üzerine alıp Allah’a külli bir niyet ile takdim etmekle mükelleftir. Bu gibi terimler cümle içinde değerlendirilir ise, tekrar olmadığı anlaşılır.

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...