Hayatın “iman-ı bilkader” rüknüne nasıl baktığını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi, kader “ezelden ebede kadar gelmiş ve gelecek her şeyin İlâhî ilimde takdir edilmesidir.” Bu kâinat, hayatı netice verecek bir şekilde planlanmış, programlanmıştır.

Nur-u Muhammedî (asm) denilen ilk mahlukun yaratılmasıyla kâinatın bir bakıma temeli atılmış, daha sonra altı gün ile tabir edilen altı devrede kâinat halden hale girmiş, genişlemiş büyümüş, sema yıldızlarla donanmış, zemine su ihsan edilmiş, etrafı atmosferle kuşatılmış böyle daha nice icraatlarla bu âlem hayata münasip bir şekil almıştır. Bütün bunlar Allah’ın takdiriyle olmuş; Allah, ilm-i İlâhisiyle hayatı ve hayat sahiplerini bildiği için, bu âlemi onlara en uygun biçimde takdir etmiştir. Elementlerin özelliklerinden, toprağın bakterilerle kaynaşmasına kadar her şey hayata göre takdir edilmiştir.

Sonunda bitki hayatıyla başlayan ihya (hayat verme) icraatı ile bir milyonu aşkın hayvan türü vücuda gelmiş ve en sonunda da insan yaratılmıştır. İnsanın hizmetine verilen hayvanların, bu hizmeti en güzel şekilde yapacak şekilde yaratılmaları da yine İlâhî takdir ile olmuştur.

Kaderin maziye bakan yönü böyle olmakla birlikte, istikbalde dünyaya misafir gelecek mahlukat kafileleri ve onların hayat şartları da yine İlâhî kader ile takdir edilmiştir. Misafirhanenin canlılar yaratılmadan önce geçirdiği safhalar ilim ile, hikmet ile takdir edildiği gibi, istikbalde vuku bulacak hadiseler, kâinatın geçireceği safhalar ve onda misafir olacak canlılar da her yönleriyle İlâhî ilimde takdir edilmişlerdir. Yani, mazi gibi müstakbel de kader dairesindedir ve onda olacak bütün işler de yine kader-i İlâhî ile icra edilecekler ve kâinat hayata hizmet etmeye devam edecektir.

Mazideki faaliyetlerin neticesi olan tohumlardan, yumurtalardan, nutfelerden istikbal muhlukatı yaratılacak, dünyaya yeni canlılar konacak ve göçeçeklerdir.

Hayatın faaliyeti bu dünya ile de sınırlı kalmayacak, bu fani hayatı bir baki hayat takip edecektir. O hayat da yine bütün safhalarıyla kader ile planlanmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...